• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสด SCB M Speedy cash ผ่อนสินค้า 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ

  25 พ.ค. 63 3,758
  บัตรกดเงินสด SCB M Speedy cash ผ่อนสินค้า 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ
  บัตรกดเงินสด SCB M Speedy cash
  บัตรกดเงินสด...ผ่อนสินค้า SCB M SPEEDY CASH
  • ผ่อนชำระทุกชิ้น ทั้งห้างฯ 0% นาน 12 เดือน ขั้นต่ำ 3,600 บาท หรือ
  • ดอกเบี้ย 0.49% นานสูงสุด 48 เดือน
  เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SCB M SPEEDY CASH
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และผ่อนอัตรา 0.49% ต่อเดือนแบบ Flat Rate ผ่อนชำระนาน 48 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 14,400 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะการใช้จ่ายภายในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2563

  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  • การผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน และผ่อนอัตรา 0.49% ต่อเดือนแบบ Flat Rate ผ่อนชำระนาน 48 เดือนนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที

  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับบริษัทโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1295

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์