• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียงลงทะเบียน ขอ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท

  21 เม.ย. 63 716
  พิเศษ! เพียงลงทะเบียนขอ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท
  ต้อนรับฤดูร้อนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เพียง Hello Summer ลงทะเบียนขอ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 17 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63
  รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อ ได้รับการอนุมัติ และทำสัญญาสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ภายในวันที่ 17 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
  • การจัดสินเชื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน สามารถจัดได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
  • จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
  • ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
  • เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 400 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT
  • โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากเงินติดล้อ
  • โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  • โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับสามารถใช้ได้ภายในช่วงวันระยะที่กำหนดเท่านั้น
  • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์