• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รีไฟแนนซ์บ้าน...ต้องไทยเครดิต รับดอกเบี้ย 3 ปีแรกเฉลี่ย 3.90% ต่อปี

  16 เม.ย. 63 511
  รีไฟแนนซ์บ้าน...ต้องไทยเครดิต รับดอกเบี้ย 3 ปีแรกเฉลี่ย 3.90% ต่อปี 
  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
  • ลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
  • มีเงินเหลือใช้ ชีวิตมีความสุข
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • ปีที่1 = 3.90% ต่อปี
  • ปีที่2 และ 3 = MRR - 5.15% ต่อปี (ปัจจุบัน = 3.90% ต่อปี)
  • ปีที่4 = MRR - 3.05% ต่อปี (ปัจจุบัน = 6.00% ต่อปี)
  หมายเหตุ
  • กรณีซื้อ MRTA อัตราดอกเบี้ยลดจากปกติ 0.25%
  • อ้างอิง MRR ปัจจุบัน = 9.05%
  เงื่อนไขการผ่อนชำระ
  • ผ่อนนานสูงสุด 30ปี
  คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
  • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ / อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
  • เงินเดือน + รายได้อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
  • มีอายุงาน / ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย
  เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
  • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด)
  • สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด
  พนักงานประจำ
  • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น
  อาชีพอิสระ
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
  • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)
  เจ้าของกิจการ
  • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
  • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
  • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
  เงื่อนไขหลักประกัน
  • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวโฮม หรือคอนโดมิเนี่ยม โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านจัดสรร ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2697-5454

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์