• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกไว้ให้ใช้ง่าย...ทำให้เกิดการบริการรับและโอนเงินแบบใหม่

  8 เม.ย. 63 2,124
  กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกไว้ให้ใช้ง่าย...ทำให้เกิดการบริการรับและโอนเงินแบบใหม่
  กรุงศรีพร้อมเพย์ทำให้เกิดการบริการรับและโอนเงินแบบใหม่ ที่...
  • โอนง่าย โอนไว : ผู้โอนไม่จำเป็นต้องทราบธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้รับอีกต่อไป เพียงใช้หมายเลขพร้อมเพย์ของผู้รับเงิน (หมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล))
  • รับเงินง่าย : แค่มีเบอร์มือถือของคุณ ที่ลงทะเบียนไว้กับ Krungsri PromptPay แค่นี้ ก็นั่งรอรับเงินโอนเข้าบัญชีแบบโอนปั๊บได้รับทันที
  ผูกได้ง่ายๆ แค่มี...
  • เลขบัญชีกรุงศรี
  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • เบอร์มือถือ
  ลงทะเบียนผ่าน 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • Krungsri ATM
  • Krungsri Online
  • KMA
  • Krungsri Biz Online
  • ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา
  ขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Krungsri ATM)
  • เลือกเมนู "สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ"
  • เลือกเมนู "บริการกรุงศรี พร้อมเพย์"
  • เลือกประเภทการสมัคร (ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือ)
  • เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรี พร้อมเพย์
  • ระบุเบอร์มือถือ ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
  • ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน
  ขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Krungsri Online / KMA / Krungsri Biz Online)
  • เลือกเมนู "กรุงศรี พร้อมเพย์"
  • เลือกเมนู "ลงทะเบียน"
  • ระบบจะดึงหมายเลขบัตรประชาชน / เบอร์มือถือที่ผูกกับ user นั้นๆ ขึ้นมาแสดง เพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีและเลือก "ดำเนินการ"
  • ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยืนยัน"
  ขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา) สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน
  • บัตรประชาชน
  • ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือและไม่ใช่เจ้าของเบอร์มือถือ ให้นำใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนที่ระบุชื่อเจ้าของเบอร์มือถือเดือนล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร และเจ้าของเบอร์มือถือต้องมาแสดงตนด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์มือถือ และเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชีมาแสดงตามแต่กรณี เช่น ทะเบียนสมรส, ใบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน หรือใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์