• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สู้ต้านวิกฤต พักชำระหนี้นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกค้าธนาคารไทยเครดิต

  20 มี.ค. 63 1,309
  สู้ต้านวิกฤต พักชำระหนี้นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกค้าธนาคารไทยเครดิต
  จุดประสงค์โครงการ
  • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
  • สนับสนุนแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ ในการช่วยประคับประคองลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันของธนาคาร ให้อยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน
  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ลูกค้าสินเชื่อไมโคร/นาโนไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)
  • ลูกค้าสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี (ทุกผลิตภัณฑ์)
  • ลูกค้าสินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากสงครามการค้า ภัยแล้ง และ โรคระบาดร้ายแรง (Covid-19)
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่มีศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่อและยังดำเนินธุรกิจหรือทำงานอยู่
  มาตรการความช่วยเหลือ
  1. ลดภาระชำระหนี้
  • ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้
  • ลูกค้าสินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี (ทุกผลิตภัณฑ์) พักการชำระหนี้ (Skip Payment) สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้ให้สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน รวม Skip Payment (พิจารณาเป็นรายกรณีไป)
  2. เสริมสภาพคล่อง
  • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม วงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี
  3. การตีโอนชำระหนี้
  • ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%
  หมายเหตุ
  • รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ระยะเวลาการสมัครขอรับสินเชื่อ: 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ระยะเวลาบังคับใช้ : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
  ช่องทางการติดต่อ
  1. โครงการความช่วยเหลือ โทร 0-2203-6500
   - กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/สินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)
   - กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)
  2. Call Center โทร 0-2697-5454
  3. สาขา สาขาสินเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง
    

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์