• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มาตรการลดภาระค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไวรัส COVID-19

  20 มี.ค. 63 1,422
  มาตรการลดภาระค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไวรัส COVID-19
  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธาณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน วงเงินรวม 41,024 ล้านบาท
  สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า มี 3 มาตรการ ประกอบด้วย
  มาตรการที่ 1 ลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายนนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 5,160 ล้านบาท แบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง คาดใช้งบ 1,600 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดใช้งบประมาณ 3,560 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 3% และพิจารณาใช้เงินคืนรายได้ เพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดมาเป็นแหล่งเงินในการสนับสนุนการลดค่าไฟฟ้า
  มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง เช่น ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่
  มาตรการที่ 3 การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านพักอาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาท แบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 3.87 ล้านราย วงเงิน 13,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 18.30 ล้านราย วงเงิน 19,700 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิขอคืนเงินประกันการไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
  ทั้งนี้ ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสิทธิและแจ้งความประสงค์ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ
  ด้านมาตรการน้ำประปา ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ
  มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน-มิถุนายนนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 330 ล้านบาท แบ่งเป็นการประปานครหลวง 130 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท
  มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา สำหรับรอบการใช้น้ำ เมษายน-พฤษภาคมนี้ รวม 30,900 ราย แบ่งเป็น การประปานครหลวง 900 ราย และการประปาส่วนภูมิภาค 30,000 ราย
  มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัยรวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท แบ่งเป็นการประปานครหลวง 2 ล้านราย วงเงิน 1,034 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค 3.7 ล้านราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ สามารถตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆ

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์