• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11 แจกครั้งใหญ่ 11 เดือน 11 รอบ รวม 396 รางวัล กับ KTC PROUD

  14 ก.พ. 63 1,852
  เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11 แจกครั้งใหญ่ 11 เดือน 11 รอบ รวม 396 รางวัล กับ KTC PROUD
  เคลียร์หนี้ ซีซั่น 11 กับ KTC PROUD มีหนี้ล้าน ก็เคลียร์ให้ล้าน แจกครั้งใหญ่ 11 เดือน 11 รอบ ลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวลุ้นได้ ตลอดทั้งปี
  • รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 11 รางวัล (11 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 385 รางวัล (11 รอบ รอบละ 35 รางวัล)
  *จำนวนของรางวัลรวม 396 รางวัล
  สมาชิก KTC PROUD สามารถร่วมรายการได้เมื่อทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือ SMS
  • รับ 1 สิทธิ์ลุ้นจากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี
  (รอบที่ 1 ก.พ. 63 เทียบ ม.ค. 63 รอบที่ 2 มี.ค. 63 เทียบ ก.พ. 63, รอบที่ 3 เม.ย. 63 เทียบ มี.ค. 63, รอบที่ 4 พ.ค. 63 เทียบ เม.ย. 63, รอบที่ 5 มิ.ย. 63 เทียบ พ.ค.63, รอบที่ 6 ก.ค. 63 เทียบ มิ.ย. 63, รอบที่ 7 ส.ค. 63 เทียบ ก.ค. 63, รอบที่ 8 ก.ย. 63 เทียบ ส.ค. 63, รอบที่ 9 ต.ค. 63 เทียบ ก.ย. 63, รอบที่ 10 พ.ย. 63 เทียบ ต.ค. 63, รอบที่ 11 ธ.ค. 63 เทียบ พ.ย. 63) จำกัดสิทธิ์สูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบการจับรางวัล
  ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 63
  เงื่อนไข
  1. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ คือสมาชิกฯ ที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/cleardebt11 หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  2. สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นจากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วัน จนถึงวันสรุปรอบบัญชี ((รอบที่ 1 ก.พ. 63 เทียบ ม.ค. 63 รอบที่ 2 มี.ค. 63 เทียบ ก.พ. 63, รอบที่ 3 เม.ย. 63 เทียบ มี.ค. 63, รอบที่ 4 พ.ค. 63 เทียบ เม.ย. 63 ,รอบที่ 5 มิ.ย. 63 เทียบ พ.ค. 63, รอบที่ 6 ก.ค. 63 เทียบ มิ.ย. 63, รอบที่ 7 ส.ค. 63 เทียบ ก.ค. 63, รอบที่ 8 ก.ย .63 เทียบ ส.ค. 63, รอบที่ 9 ต.ค. 63 เทียบ ก.ย. 63, รอบที่ 10 พ.ย. 63 เทียบ ต.ค. 63, รอบที่ 11 ธ.ค. 63 เทียบ พ.ย. 63))
  3. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี
  4. จับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. ณ KTC TOUCH สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ตามรอบการจับรางวัล ทั้ง 11 รอบ ดังนี้
  รายละเอียดของรางวัล
  รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 11 รางวัล (จับรางวัล 11 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
  รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 385 รางวัล (จับบรางวัล 11 รอบ รอบละ 35 รางวัล)
  จำนวนของรางวัลรวม 396 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,345,000 บาท
  • รอบที่ 1 จับรางวัลวันที่ 17 มีนาคม 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ก.พ. 63 เทียบ ม.ค. 63) ประกาศวันที่ 31 มี.ค. 63
  • รอบที่ 2 จับรางวัลวันที่ 17 เมษายน 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน มี.ค.63 เทียบ ก.พ. 63) ประกาศวันที่ 30 เม.ย. 63
  • รอบที่ 3 จับรางวัลวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน เม.ย. 63 เทียบ มี.ค. 63) ประกาศวันที่ 29 พ.ค. 63
  • รอบที่ 4 จับรางวัลวันที่ 17 มิถุนายน 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน พ.ค. 63 เทียบ เม.ย. 63) ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 63
  • รอบที่ 5 จับรางวัลวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน มิ.ย. 63 เทียบ พ.ค. 63) ประกาศวันที่ 31 ก.ค. 63
  • รอบที่ 6 จับรางวัลวันที่ 17 สิงหาคม 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ก.ค. 63 เทียบ มิ.ย. 63) ประกาศวันที่ 31 ส.ค. 63
  • รอบที่ 7 จับรางวัลวันที่ 17 กันยายน 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ส.ค. 63 เทียบ ก.ค. 63) ประกาศวันที่ 30 ก.ย. 63
  • รอบที่ 8 จับรางวัลวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ก.ย. 63 เทียบ ส.ค. 63) ประกาศวันที่ 30 ต.ค. 63
  • รอบที่ 9 จับรางวัลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ต.ค. 63 เทียบ ก.ย. 63) ประกาศวันที่ 30 พ.ย. 63
  • รอบที่ 10 จับรางวัลวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน พ.ย. 63 เทียบ ต.ค. 63) ประกาศวันที่ 31 ธ.ค. 63
  • รอบที่ 11 จับรางวัลวันที่ 18 มกราคม 2564 รวม 36 รางวัล (สำหรับยอดคงค้างเดือน ธ.ค. 63 เทียบ พ.ย. 63) ประกาศวันที่ 31 ม.ค. 64
  ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์