• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี! กระเป๋าเดินทางล้อลาก เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

  3 ธ.ค. 62 2,134
  รับฟรี! กระเป๋าเดินทางล้อลาก เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
  สมัครและได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด A money รับฟรี! กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,980 บาท สำหรับผู้มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
  เงื่อนไขรายการ
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 จะได้รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,980 บาท
  • พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (สมาชิกบัตรกดเงินสดเอมันนี่) กับ บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟูล มาก่อนเท่านั้น
  • หลังจากจบระยะเวลาส่งเสริมการขาย บริษัทฯ จะจัดส่ง SMS แจ้งยืนยันการจัดส่งกระเป๋าเดินทางล้อลากไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครที่เข้าเงื่อนไขรายการ
  • บริษัทฯ จะจัดส่งกระเป๋าเดินทางล้อลากให้เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งของสมนาคุณ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณ จำนวน 1 ใบต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของสมนาคุณ สมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการส่งมอบของสมนาคุณถูกต้องทั้งหมดแล้ว
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย/ผู้จัดส่งของสมนาคุณได้โดยตรง
  • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2004-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์