• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อิออน สวัสดีปีใหม่ ผ่อน 0% ที่ Big C ทุกสาขา ตั้งแต่ 14 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63

  26 พ.ย. 62 1,427
  อิออน สวัสดีปีใหม่ ผ่อน 0% ที่ Big C ทุกสาขา ตั้งแต่ 14 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63
  ผ่อนชำระกระเช้าปีใหม่ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่บิ๊กซี
  ระยะเวลา : 14 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กระเช้าปีใหม่ ทุกตระกร้า
  สถานที่ : บิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - 5 มกราคม 2563
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ที่ใช้บริการ AEON Happy Plan บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินบัตรเครดิต ที่บิ๊กซี ทุกสาขา เท่านั้น
  • เมื่อผ่อนชำระกระเช้าปีใหม่ ผ่านบริการ AEON Happy Pay วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
  • เมื่อผ่อนชำระกระเช้าปีใหม่ ผ่านบริการ AEON Happy Pay หรือบริการ AEON Happy Plan เฉพาะบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ และบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน
  • สินค้ารวมชิ้นที่ร่วมรายการผ่อนชำระเฉพาะกระเช้าของขวัญปีใหม่สำเร็จรูปที่จัดโดยบิ๊กซี เท่านั้น (กระเช้าที่ไม่ร่วมรายการคือ กระเช้าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /เหล้า / เบียร์ / บุหรี่ / เครื่องดื่มชูกำลัง แบรนด์ซุปไก่และรังนก / แบรนด์วีต้า / สก๊อตซุปไก่และรังนก / สก๊อตเพียวเร่)
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับสิทธิ์ และยกเว้นการมอบสิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิ์
  • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
  • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และ รายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย บิ๊กซี ทุกสาขา หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  {1443895,ดูรายละเอียดบัตรกดเงินสดสมาชิกอิออนแรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์