• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รีบย้ายมาสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ SCB วันนี้ รับฟรี e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 500 บาท

  24 ต.ค. 62 1,111
  รีบย้ายมาสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ SCB วันนี้ รับฟรี e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 500 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ SCB รับฟรี e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 500 บาท ผ่านแอปฯ SCB EASY ใช้เป็นส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่บาร์บีคิวพลาซ่า พร้อมรับฟรีค่าประเมินหลักประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 และเป็นผู้ใช้งานแอปฯ SCB EASY รับฟรี e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) มูลค่า 500 บาท (ยกเว้นสินเชื่อเคหะสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happy Money Program) ไม่เข้าร่วมโครงการ)
  • ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ e-Coupon ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอปฯ SCB EASY ภายใน 45 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องกดรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63 - 30 เมษายน 63 โดยจะสามารถนำ e-Coupon ที่กดรับสิทธิ์แล้ว ไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2563 - 30 เมษายน 2563
  • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดง e-Coupon ที่กดรับสิทธิ์ไว้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของร้านค้า เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด โดยหากไม่ได้กดรับสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus หรือกดรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้ e-Coupon ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
  • จำกัดสิทธิการรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
   - กรณีที่ไม่ได้รับ e-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
   - การไม่สามารถใช้ e-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus การใช้ e-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ลูกค้าที่ได้รับ e-Coupon ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร และมีสถานะการผ่อนชำระเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  เงื่อนไขฟรีค่าประเมินหลักประกัน
  ฟรีค่าประเมินหลักประกัน เฉพาะกลุ่มลูกค้ากู้เท่ายอดหนี้ปัจจุบัน หรือกลุ่มลูกค้าที่กู้เพิ่มจากยอดหนี้ปัจจุบันไม่เกิน 10% ที่ผ่านการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ เบื้องต้นและวงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป การอนุมัติสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ระยะเวลากู้ และเอกสารประกอบอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์