• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • น้ำลด น้ำใจเพิ่ม คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน กับสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์และบิ๊กไบค์

  8 ต.ค. 62 839
  น้ำลด น้ำใจเพิ่ม คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน กับสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์และบิ๊กไบค์
  น้ำลด น้ำใจเพิ่ม คาร์ ฟอร์ แคช ให้พักชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วม กับสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช รถยนต์ และบิ๊กไบค์ พร้อมรับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ
  คาร์ ฟอร์ แคช ขอเป็นหนึ่งพลังสู้ไปกับคุณ ด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเสริมสภาพคล่อง ด้วยวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถ พร้อมเลื่อนการชำระงวดแรกสูงสุด 90 วัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเดิม ตั้งแต่ 15 กันยายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อตามมาตรการช่วยเหลือ
  • ลูกค้าที่พักอาศัยหรือประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, นครพนม, พิจิตร, พิษณุโลก, มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุโขทัย, อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี และมีข้อมูลสนับสนุน เช่น พื้นที่ประกาศโดยภาครัฐ ภาพถ่าย หลักฐานการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล การตรวจสอบภาคสนาม เป็นต้น
  • เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมโดยตรง เช่น สถานที่ประกอบกิจการ บ้านพักอาศัย สินค้า / สิ่งของเสียหาย เป็นต้น
  • เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น เป็นคู่ค้า หรือเป็น Supplier ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและได้รับความเสียหาย โดยแสดงหลักฐานการส่งงาน/ใบเสร็จที่เคยส่งให้คู่ค้า หรือ Supplier พร้อมรูปถ่ายกิจการคู่ค้าหรือ Supplier ที่ได้รับความเสียหาย
  หมายเหตุ
  • บิ๊กไบค์ หมายถึง รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีขึ้นไป และราคาซื้อขายมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
  • เงื่อนไขการให้สินเชื่อเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์