• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษ! รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 2x สูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดกดเงินหรือโอนผ่านบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต

  11 ก.ย. 62 942
  พิเศษ! รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 2x สูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดกดเงินหรือโอนผ่านบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต
  โปรโมชั่น!! รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ เมื่อมียอดกดเงินสดหรือโอนยอดเงินจ่ายตามใจ และมียอดคงค้าง
  พิเศษ!! รับบัตรกำนัลมูลค่า 2x มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดฯ 2 เดือนติดต่อกัน
  SMS ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ RCSO ตามด้วยหมายเลขซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 โดยจะได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท)
  เงื่อนไข
  • เมื่อสมาชิกฯ มียอดกดเงินสด/โอนยอดเงินจ่ายตามใจระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 62 และมียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 หรือ กดเงินสด/โอนยอดเงินจ่ายตามใจ ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 62 และมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ต.ค. 62 ระหว่าง 30,000-49,999 บาท รับบัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท, 50,000-99,999 บาท รับบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาท และ 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท
  • พิเศษ! รับบัตรกำนัลมูลค่า 2x เมื่อมียอดกดเงินสด/โอนยอดเงินจ่ายตามใจติดต่อกันสองเดือน ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 62 และ 1-31 ต.ค. 62 และมียอดคงค้างติดต่อกันสองเดือน ณ วันที่ 30 ก.ย. และ 31 ต.ค. 62 ระหว่าง 30,000-49,999 บาท รับบัตรกำนัลรวม 400 บาท, ระหว่าง 50,000-99,999 บาท รับบัตรกำนัลรวม 600 บาท และ 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลรวม 1,000 บาท
  • กรณีที่ยอดกดเงินสด/โอนยอดเงิน จ่ายตามใจและยอดคงค้างทั้งสองเดือนอยู่คนละกลุ่มสมาชิกฯ จะได้รับบัตรกำนัลรวม 2 ใบ ตามยอดฯ ในแต่ละเดือน ดังที่ตารางกำหนด
  • สมาชิกฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโดยส่ง SMS พิมพ์รหัส RCSO ตามด้วยหมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาโปรแกรม
  • จำกัด 1 บัตรกำนัลต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรแกรม
  • บัตรกำนัล มีเงื่อนไข โปรดศึกษาก่อนใช้ ไม่สามารถทอน เปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บัตรกำนัลจะถูกส่งให้สมาชิกฯ ที่ทำตามข้อกำหนด ภายใน 60 วัน หลังจากโปรแกรมจบ โดยบัตรกำนัลจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกฯ ให้ไว้กับธนาคารฯ
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกซิตี้ เรดดี้เครดิต และมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก)
  • ตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์