• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รีไฟแนนซ์บ้าน โปรแกรมดอกเบี้ยสุดประหยัดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  30 ส.ค. 62 970
  รีไฟแนนซ์บ้าน โปรแกรมดอกเบี้ยสุดประหยัดเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
  รีไฟแนนซ์บ้าน ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนไปที่ที่ดีกว่า ย้ายไปสู่ชีวิตที่สบายขึ้น
  โปรแกรมสุดประหยัด! ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% ต่อปี
  ทางเลือกที่ 1 ฟรี 3 ต่อ
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  ทางเลือกที่ 2 ฟรี 4 ต่อ
  • ค่าจดจำนอง สูงสุด 100,000 บาท
  • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  ทางเลือกที่ 3 รีไฟแนนซ์และขอวงเงินเพิ่ม
  • สมัครได้ถึง 31 ธ.ค. 62
  อัตราดอกเบี้ย
  ทางเลือกที่ 1 (ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก)

  ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้)
  ทางเลือกที่ 3 รีไฟแนนซ์และขอวงเงินเพิ่ม
  หมายเหตุ
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
  ข้อตกลงและเงื่อนไข
  ทางเลือกที่ 1 และ 2
  • วงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  • ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต,ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
  • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
  • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  ทางเลือกที่ 3
  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 85% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
  • วงเงินที่ขอเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์