• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • SCBM Speedy Cash ช้อปกระจาย ผ่อนจ่ายได้ สบายใจ 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้นทั้งห้างฯ พร้อมลุ้นแพ็กเกจทัวร์ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น

  28 ส.ค. 62 1,131
  SCBM Speedy Cash ช้อปกระจาย ผ่อนจ่ายได้ สบายใจ 0% นาน 12 เดือน ทั้งห้างฯ และลุ้นแพ็กเกจทัวร์
  ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน ขั้นต่ำ 3,600 บาท ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 พร้อมลุ้นแพ็กเกจทัวร์บินคู่ กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น และรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
  บัตรกดเงินสด พร้อมผ่อนสินค้า SCBM SPEEDY CASH
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน ขั้นต่ำ 3,600 บาท ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ หรือ
  • ดอกเบี้ย 0.49% นานสูงสุด 48 เดือน
  ลุ้นรับฟรี!! แพ็กเกจทัวร์บินคู่ กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 110,000 บาท 30 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท สมัครง่ายๆ ได้ที่บูธ SCBM ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุกสาขา
  เงื่อนไขบัตรกดเงินสด SCB M SPEEDY CASH
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และผ่อนอัตรา 0.49% ต่อเดือนแบบ Flat Rate ผ่อนชำระนาน 48 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 14,400 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะการใช้จ่ายภายในห้างฯ เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ท หัวหิน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต (ไม่รวมร้านค้าเช่า) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน และผ่อน 0.49% ต่อเดือนแบบ Flat Rate ผ่อนชำระนาน 48 เดือนนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อ หรือการใช้สินค้า หรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับบริษัทโดยตรง
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB M Call Center โทร. 1295
  เงื่อนไข สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์ SCB M ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ - ญี่ปุ่น 30 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) หรือ กระเป๋าล้อลาก 750 ใบ รวมมูลค่า 8,092,500 บาท
  • เงื่อนไขการลุ้นรางวัล ลูกค้าที่ได้รับสิทธิลุ้นรางวัลจะต้องเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง หรือทำประกัน SCB M Insurance ดังต่อไปนี้ ได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลัก (ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตของ SCB M VISA หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA ไปแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่)
  • การลุ้นรางวัลแบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยธนาคารจะพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิจับรางวัลลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน และทำการจับรางวัลตัวจริงและสำรองที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
   รอบที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือลงนามในคำขอประกัน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 โดยจับรางวัลในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศรางวัลทาง www.scbmcard.com ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. ซึ่งรางวัลได้แก่
   - แพ็กเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ - ญี่ปุ่น 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่า รางวัลละ 110,000 บาท รวมมูลค่า 1,100,000 บาท
   - กระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่า 399,500 บาท
   - กระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,990 บาท รวมมูลค่า 1,198,000 บาท
   รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือลงนามในคำขอประกัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยจับรางวัลในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ประกาศรางวัลทาง www.scbmcard.com ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ภายในเวลา 18.00 น. ซึ่งรางวัลได้แก่
   - แพ็กเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ - ญี่ปุ่น 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่า รางวัลละ 110,000 บาท รวมมูลค่า 1,100,000 บาท
   - กระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่า 399,500 บาท
   - กระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,990 บาท รวมมูลค่า 1,198,000 บาท
   รอบที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือลงนามในคำขอประกัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 โดยจับรางวัลในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ประกาศรางวัลทาง www.scbmcard.com ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลา 18.00 น. ซึ่งรางวัลได้แก่
   - แพ็กเกจทัวร์ เที่ยวฟรี กรุงเทพ - ญี่ปุ่น 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่า รางวัลละ 110,000 บาท รวมมูลค่า 1,100,000 บาท
   - กระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่า 399,500 บาท
   - กระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,990 บาท รวมมูลค่า 1,198,000 บาท รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 780 รางวัล มูลค่ารวม 8,092,500 บาท
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลเพียง 1 สิทธิ และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ และหากจับรางวัลในแต่ละรอบเสร็จสิ้น ธนาคารจะทำลายชิ้นส่วนทิ้งโดยไม่นำไปรวมกับการจับรางวัลในรอบถัดไป
  • เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัลในแต่ละรอบ เพื่อยืนยันและนัดหมาย การรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาที่นัดหมาย โดยนำหลักฐานในการ รับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีรับด้วยตัวเอง หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และเอกสารต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
  • เงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น
   (1) ผู้ที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ เที่ยวญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น
   (2) กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่นจะถือเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
   (3) ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
   (4) ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะต้องเดินทางไป-กลับในวันและเวลาตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย
   (5) รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นกระเป๋าล้อลาก Passion Indigo by MICHEL KLEIN ขนาด 24 นิ้ว หรือกระเป๋าล้อลาก Ruby Red by MICHEL KLEIN ขนาด 20 นิ้ว ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งของรางวัลดังกล่าวไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 45 วันนั บจากวันประกาศผลรางวัลในแต่ละรอบ
  • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
  • ลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บริษัททัวร์เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
  • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้กระเป๋าล้อลาก ของรางวัล หรือจากการเดินทาง สายการบิน ที่พักท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใดๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการอาหาร/ผู้ให้บริการ/โรงแรม หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ใบอนุญาตเลขที่ 302/2562, 303/2562 และ 304/2562 ออกให้ ณ อำเภอเมืองนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1295

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์