• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัคร UOB Cash To Home ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้รับ e-coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท

  23 ส.ค. 62 1,489
  สมัคร UOB Cash To Home ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้รับ e-coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท
  ยูโอบี แคชทูโฮม
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
  • บริการรวดเร็วถึงบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
  • ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี
  คุณสมบัตรผู้ขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
  • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
  • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้
   - ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
   - ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)
  สินเชื่ออเนกประสงค์ ยูโอบี แคช ทู โฮม เปิดโอกาสให้คุณใช้จ่ายได้อย่างมีอิสระคล่องตัว
  • อนุมัติวงเงิน 70% - 80% ของราคาประเมิน
  • อนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
  • เลือกประเภทของวงเงินได้ถึง 3 ทางเลือกของประเภทวงเงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ
   - ประเภทผ่อนชำระทุกเดือน (Fixed Term Loan) สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนได้นานสูงสุด 20-30 ปี
   - ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft O/D) ใช้หมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยการใช้จ่ายผ่านบัตร ATM ซึ่งสามารถเบิกถอนเงินสดได้ทันทีทั่วไทยจากตู้ ATM หรือเขียนเช็คผ่านบัญชีกระแสรายวัน เพื่อสั่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ หรือขึ้นเงินสดที่ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
   - ประเภทวงเงินแบบผสม (Combination) เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้เงินให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยเลือกใช้แบบเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระ และยังสำรองวงเงินบางส่วนเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อไว้ใช้จ่ายเสริมสภาพคล่อง หรือในกรณีที่จำเป็นได้อีกด้วย
  โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 (จดจำนองภายใน 30 พ.ย. 62)
  หมายเหตุ :
  • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 31 พ.ค. 62 เท่ากับ 8.00% ต่อปี อนึ่ง ธนาคารฯ สามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้
  • อัตราดอกเบี้ยแบบทำ MRTA ลูกค้าต้องทำประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
   *อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไข วงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR=8.00%
   ***ยกเว้นค่าจดจำนอง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ลูกค้าที่ขอสินเชื่อตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  • ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ดังนี้
   - ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
   - ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ Home Loan และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2093-2030

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์