• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • 5 วันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เพียงเบิกถอนเงินสดอิออน ยัวร์แคช

  24 มิ.ย. 62 988
  5 วันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เพียงเบิกถอนเงินสดอิออน ยัวร์แคช
  ระยะเวลา : 26 - 30 มิถุนายน 2562
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซีเอ็กซ์คลูซีฟ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
  • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน สะสมครบตามที่บริษัทฯ กำหนด
  ยอดเบิกเงินสะสม รับเครดิตเงินคืน
  10,000 - 49,999 บาท 300 บาท
  50,000 - 99,999 บาท 1,000 บาท
  100,000 ขึ้นไป 3,000 บาท
  (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และ บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดสินเชื่อยัวร์แคช ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
  • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดเบิก ถอน หรือโอนเงิน สะสมครบตามที่บริษัทฯ กำหนด
   - รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดสะสม 10,000 - 49,999 บาท
   - รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดสะสม 50,000 - 99,999 บาท
   - รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อมียอดสะสม 100,000 ขึ้นไป (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท /ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  • การคำนวณ ยอดสะสม จะคำนวณจาก
   - ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงินที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
   - ยอดเบิก ถอน หรือโอนเงินจากทุกช่องทางการบริการ คือ ตู้เอทีเอ็มอิออน, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต,  ธ.ออมสิน, ธ.ไทยพาณิชย์,  เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ไปรษณีย์ไทย และคาร์ดทูคาร์ด
  • สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ YCB ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 หรือ ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th หรือ AEON THAI MOBILE (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น และจะต้องมียอดเงินต้น เบิก ถอน เงินสดคงค้างในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ที่ได้ทำการลงทะเบียนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2562
  • การคำนวณยอดสะสม ไม่รวมยอดที่เกิดจากบริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณา
  • เครดิตเงินคืนของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
   (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
   (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
  {1443895,ดูรายละเอียดสินเชื่อบัตรกดเงินสดสมาชิกอิออนแรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์