• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนสินค้าใน Apple Store หรือ www.apple.com/th แบ่งจ่าย 10 เดือน พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ

  11 มิ.ย. 62 2,338
  ผ่อนสินค้าใน Apple Store หรือ www.apple.com/th แบ่งจ่าย 10 เดือน พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรยูโอบี แคชพลัส ช้อปสินค้าทุกประเภทใน Apple Store หรือ www.apple.com/th แบ่งจ่ายนาน 10 เดือน ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0.55% ต่อเดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5% (สำหรับการผ่อน 10 เดือน เท่านั้น)
  ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ : 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 62
  ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน : พิมพ์ App เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่ง SMS ไปที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
  เงื่อนไข
  • ธนาคารจะมอบสิทธิพิเศษดังกล่าวให้เฉพาะ ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ที่ออกในประเทศไทย (ซึ่งไม่ใช่บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ซื้อสินค้า/บริการและผ่อนชำระเงินผ่าน Apple Store หรือ www.apple.com/th ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562 โดยต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ธนาคารฯ เครดิตเงินคืน
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% เฉพาะการผ่อนสินค้า 10 เดือน เท่านั้น ต่อหมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย สำหรับการรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด และไม่ยกเลิกการผ่อนก่อนครบกำหนด 10 เดือน (ตามเงื่อนไขของธนาคาร) และทางธนาคารฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืน 5% ให้กับผู้ถือบัตรภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันที่จบรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารฯ เครดิตเงินคืน
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ ระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียว และเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นตามที่ทางธนาคารฯ และร้านค้าเป็นผู้กำหนด ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์