• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบัตรเครดิตซิตี้ วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

  7 มิ.ย. 62 762
  สิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบัตรเครดิตซิตี้ วันนี้ - 30 มิ.ย. 62
  สิทธิพิเศษ...สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
  ต่อที่ 1
  • 0% นาน 4 เดือน เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นสินค้าหมวดวัสดุก่อสร้าง)
  • 0% นาน 6 เดือน และ 0% นาน 10 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
  ต่อที่ 2
  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท เมื่อแบ่งจ่ายกับ Citi PayLite
  ยอด PayLite / เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท)
  15,000 - 24,999 200
  25,000 - 34,999 400
  35,000 ขึ้นไป 800
  จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ (ทุกบัตรหลักและบัตรเสริมถือเป็นสมาชิกบัตรเดียวกัน)
  เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกในประเทศไทย 
  • ต่อที่ 1 : สินค้าหมวดวัสดุก่อสร้างไม่ร่วมรายการแบ่งจ่าย 0%
  • รายการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือนขึ้นไป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการตามที่ร้านค้ากำหนด
  • ต่อที่ 2 : ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS ภายในระยะเวลาส่งสริมการขายตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิ์
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ (ทุกบัตรหลักและบัตรเสริมนับเป็นสมาชิกบัตรเดียวกัน) โดยจะคำนวณการรับเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายที่ระดับสูงสุดเป็นเกณฑ์ โดยเศษที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณในระดับรองลงมา เช่น ยอดซื้อสินค้าแบบแบ่งจ่ายตามเซลล์สลิปของลูกค้า 55,000 บาท ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืน 800 บาท เข้าบัญชีบัตรหลักจากยอด PayLite 35,000 บาทเท่านั้น โดยเศษ 20,000 บาท ที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณอีก
  • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทำรายการ
  • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืน
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนทำรายการ
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต หรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์