• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โฮมโลนโดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี

  28 พ.ค. 62 1,167
  โฮมโลนโดนใจ สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี
  พิเศษ!! โฮมโลนโดนใจ ...ให้เรื่อง "บ้าน" เป็นเรื่องง่ายๆ...ตามใจคุณ
  • โปรโมชั่น... ค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร
  • ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ย
  เงื่อนไขกรณีลูกค้าเลือกทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร
  กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดลองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
  หมายเหตุ
  • กรณีเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 1 (หลังแรก) ที่ขอวงเงินกู้ 100% ของราคาซื้อขายหรือประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ในปีที่ 1 - 3 อีก 0.35%
  • ราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี
  • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการที่มีราคาซื้อขาย 4 ล้านบาทขึ้นไป)
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.750% (ณ 25 พ.ค. 60) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, สมัคร Retail Internet Banking (RIB) Mobile Banking หรือ Promptpay กับธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)
   - กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
   - การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
   - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาราคาประเมินประกอบอีกครั้ง
   - อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 หรือ 1327

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์