• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มากมายหลายช่องทางในการชำระสินเชื่อ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารออมสิน

  27 พ.ค. 62 2,448
  มากมายหลายช่องทางในการชำระสินเชื่อ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารออมสิน
  บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ
  บริการทางการเงินที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงิน ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายผ่านจุดให้บริการทั่วประเทศ
  ตารางแสดงเงื่อนไขการให้บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการของบริษัทพันธมิตร
  บริการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
  • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ณ จุดให้บริการ
  • ลูกค้ากรอกเลขที่บัญชีธนาคาร /หมายเลขโทรศัพท์มือถือ /จำนวนเงินฝาก
  • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการฝาก
  • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากเงินหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  การรับฝากชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน
  • ลูกค้าแจ้งหรือกรอกเลขที่บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ณ จุดให้บริการ
  • ยืนยันการชำระ
  • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  การรับฝากชำระค่างวดสินเชื่อธนาคารออมสิน
  • ลูกค้าแจ้งหรือกรอกเลขที่บัญชีสินเชื่อจำนวน 12 หลัก หรือแสดงบัตรประจำตัวลูกค้าสินเชื่อ พร้อมระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ณ จุดให้บริการ
  • ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการชำระ
  • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ โดยนำใบรับฝากชำระ หรือ SMS ไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ
  การรับฝากชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวธนาคารออมสิน
  • ลูกค้าแจ้งเลขที่กรมธรรม์จำนวน 9 หลัก หรือแสดงบัตรประจำตัวผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิต/ใบแจ้งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ณ จุดให้บริการ
  • พนักงานที่จุดให้บริการแจ้งจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
  • ยืนยันการชำระ
  • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ โดยนำใบรับฝากชำระไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์