• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารทิสโก้

  9 พ.ค. 62 6,615
  สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธนาคารทิสโก้ ผ่อนสบายยิ่งกว่า พร้อมโอกาสลดภาระดอกเบี้ยบ้านสูงสุดถึงครึ่งหนึ่ง
  ผ่อนสบายยิ่งกว่า พร้อมโอกาสลดภาระดอกเบี้ยบ้านสูงสุดถึงครึ่งหนึ่ง
  • เริ่มต้นเพียง 5.50% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปีแรก)
  • วงเงินกู้สูงสุด 80%
  • บ้านผ่อนอยู่ ก็กู้เพิ่มได้
  • โปะได้ ถอนได้ ไม่ต้องกู้ซ้ำ ด้วยบริการ TISCO Mortgage Saver
  ตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดให้ชีวิตคุณได้ไปต่อ
  • คุ้มค่า ลดภาระดอกเบี้ย ให้คุณลดภาระดอกเบี้ยได้ด้วยการจ่ายเกินค่างวดเพื่อลดเงินต้นที่ใช้ในคำนวณดอกเบี้ย โดยไม่เสียสภาพคล่อง
  • สบายใจ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ให้คุณมีเงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องจากส่วนเกินค่างวด โดยไม่ต้องกู้เพิ่ม
  • ถอนเงินโปะมาใช้ได้สบายจัง ให้คุณเบิกถอนเงินที่โปะบ้านมาใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 50% ของเงินต้นคงเหลือ
  • สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณบริหารจัดการเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกที่ทุกเวลา
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • สำหรับบุคคลที่มีบ้านปลอดภาระ อายุบ้านไม่เกิน 20 ปี
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมินสบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  • เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันได
  • ให้อิสระในการชำระเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการ
  • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้ บริการมอร์เกจ เซฟเวอร์ ที่ให้คุณโปะได้ และถอนเงินที่โปะออกมาใช้ได้
  คุณสมบัติผู้กู้
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 - 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
  • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
  • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
  ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ของสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์
  ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ
  1. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ไม่เกิน 1% ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
  3. ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด 
  4. ค่าเบี้ยประกันภัย 0.11% - 8% ของทุนประกันภัย 
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์
  1. การชำระคืนเงินกู้มากกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะสามารถเบิกถอนคืนเงินในส่วนที่ชำระเกินไว้ได้ ตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินที่ธนาคารกำหนด
  2. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะนำไปหักเงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ย และเมื่อใดมีการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าว จะทำให้เงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเงินที่เบิกถอนออกไป
  3. กรณีที่ชำระคืนเงินกู้เกิน 50% ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนที่เกิน 50% จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ ตัวอย่างเช่น เงินต้นคงเหลือ 1,000,000 บาท หากชำระคืนเงินกู้เกินกว่าค่างวดรวม 600,000 บาท จะสามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเกิน 100,000 บาท จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งไม่สามารถเบิกถอนได้
  4. เมื่อมีการชำระคืนเงินกู้ล่วงหน้าเข้ามาในบัญชีมากจนทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเป็น 0 ถือว่าบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์เป็นอันสิ้นสุด ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อไถ่ถอนจำนอง และคืนเงินชำระล่วงหน้าในวันทำการถัดไปทันที
  5. ตรวจสอบยอดเงินต้นคงเหลือ และจำนวนเงินที่สามารถถอนได้ผ่าน TISCO e-Statement บนเว็บไซต์ www.tisco.co.th หรือใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน
  6. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน สามารถเบิกถอนได้ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ทุกธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเบิกถอนผ่านเช็คที่สาขาของธนาคารทิสโก้ในเวลาทำการ
  7. กรณีไม่ได้ชำระค่างวดตามเวลาที่กำหนด และในบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์มียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ ระบบจะทำการตัดค่างวดจากยอดเงินดังกล่าวอัตโนมัติ หากยอดเงินดังกล่าวต่ำกว่าค่างวด ระบบจะยังคงตัดค่างวดตามยอดดังกล่าว และส่วนค่างวดที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ ตัวอย่างเช่น ค่างวด 20,000 บาท และมียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ 15,000 บาท ระบบตัดค่างวด 15,000 บาท ส่วนค่างวด 5,000 บาทที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ
  8. ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  9. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2633-6000 กด 7

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์