• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี! ชุดกล่องถนอมอาหารพร้อมขวดน้ำ Super Lock เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออน วันนี้ - 31 ก.ค. 62

  7 พ.ค. 62 2,106
  รับฟรี! ชุดกล่องถนอมอาหารพร้อมขวดน้ำ Super Lock เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออน วันนี้ - 31 ก.ค. 62
  สมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคชที่สาขาอิออน (ทั่วประเทศ)
  ระยะเวลา : 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 62
  บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน
  สถานที่ : สาขาอิออนทั่วประเทศ
  สมัครบัตรสมาชิกอิออนยัวร์แคชและได้รับอนุมัติ ชุดกล่องถนอมอาหาร พร้อมขวดน้ำ Super Lock จำนวน 1 ชุด มูลค่า 254 บาท
  หมายเหตุ : รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศเท่านั้น สมัครออนไลน์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2562
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ("บัตรสมาชิกอิออนฯ") เท่านั้น
  • เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ และได้รับอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ รับของสมนาคุณชุดกล่องถนอมอาหาร พร้อมขวดน้ำ Super Lock จำนวน 1 ชุด มูลค่า 254 บาท
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่ยื่นสมัครบัตรสมาชิกตามลำดับการอนุมัติ หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณเฉพาะผู้สมัครบัตรสมาชิกอิออนครั้งแรกเท่านั้น ในกรณีลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกอิออนใหม่เนื่องจากบัตรชำรุด บัตรสูญหาย บัตรหมดอายุ ไม่สามารถรับของสมนาคุณได้
  • ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาอิออนที่ทำการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของสมนาคุณตามรายการดังกล่าว กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด สิทธิ หรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์