• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด พิเศษ! ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน

  14 ส.ค. 62 1,095
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด พิเศษ! ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน ยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด พร้อมใช้อเนกประสงค์ตามความต้องการของคุณ
  • ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน
  • ยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน
  • สมัครได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 62
  คุณสมบัติของผู้กู้ 

  *อายุ และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอายุลูกค้า ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ
  สำหรับวงเงินกู้ 1,000,000 บาท
  เงื่อนไขสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน
  • สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้
  • หลักประกันที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้ยื่นเพื่อพิจารณาสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
  • วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
  • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อน 3 ปี นับจากวันทำสัญญา เพื่อไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่น (Refinance) จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 3 ของภาระหนี้คงค้าง
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ธนชาตบ้านแลกเงิน ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน และ ยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน
  • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ยื่นเอกสารการสมัครธนชาตบ้านแลกเงินระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6% ต่อปี 6 เดือนแรก และ เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในอัตรา MLR+1.00% MLR= 6.65% (ประกาศ ณ 19 พ.ค. 60)
  • ลูกค้าที่มีระยะเวลากู้ 15 ปีขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนชำระแบบ ล้านละ 6,000 บาท/เดือน สำหรับ 6 เดือนแรก โดยเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ให้ผ่อนชำระตามปกติ
  • ลูกค้าที่มีระยะเวลากู้น้อยกว่า 15 ปี ให้ผ่อนตามปกติตั้งแต่เดือนแรก
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้ยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์