• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อนชำระสินค้า Cooling Summer 2019 จากบัตรกดเงินสด KTC PROUD 0% นานสูงสุด 18 เดือน

  11 มี.ค. 62 2,306
  ผ่อนชำระสินค้า Cooling Summer 2019 จากบัตรกดเงินสด KTC PROUD 0% นานสูงสุด 18 เดือน
  Cooling Summer 2019 กับบัตร KTC
  สิทธิพิเศษ สำหรับบัตร KTC
  โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน
  • บัตรเครดิต KTC ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
  • บัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน
  โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน 3 ต่อ สูงสุด 22%
  ต่อที่ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% (รวมสูงสุด 20,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรตลอดรายการ) สำหรับรายการผ่อนชำระ 0%  6 เดือนขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
  • ตั้งแต่ 10,000 - 14,999 บาท สำหรับแอร์ Inverter รับเงินคืน 300 บาท / แอร์อื่นๆ หรือตู้เย็น รับเงินคืน 200 บาท
  • ตั้งแต่ 15,000 - 29,999 บาท  สำหรับแอร์ Inverter รับเงินคืน 600 บาท / แอร์อื่นๆ หรือตู้เย็น รับเงินคืน 400 บาท
  • ตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาท สำหรับแอร์ Inverter รับเงินคืน 1,200 บาท / แอร์อื่นๆ หรือตู้เย็น รับเงินคืน 900 บาท
  • ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป สำหรับแอร์ Inverter รับเงินคืน 2,500 บาท / แอร์อื่นๆ หรือตู้เย็น รับเงินคืน 2,000 บาท หรือยอดผ่อนตามเงื่อนไข ต่อวันครบ 100,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
  ต่อที่ 2 : เงินคืนเพิ่มสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนน KTC Forever ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 120 บาท (จำกัดแลกคะแนนไม่เกินยอดแบ่งชำระ)
  ต่อที่ 3 : เงินคืนเพิ่มสูงสุด 5% เมื่อซื้อสินค้า DAIKIN, PANASONIC, SHARP and Fujitsu (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
  ลงทะเบียน
  ส่ง SMS พิมพ์ CS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วย # และคะแนนสะสมที่ต้องการแลก กรณีไม่ต้องการแลกคะแนนสะสมให้ใส่ 0 หลังเครื่องหมาย # ลงทะเบียนเพียง 1 ครั้ง ในทุกวันที่ทำรายการผ่อนชำระ
  1 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, และบัตรกดเงินสดกล้วยกล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการผ่อนชำระ และสมาชิกบัตรเคทีซี Cash Bank, บัตร KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  2. บัตรเครดิต KTC ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 เดือน และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่อนชำระนานสูงสุด 18 เดือน
  3. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนต่อที่ 1 ตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบผ่อนชำระสินค้าแอร์ หรือตู้เย็น ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ด้วยโปรโมชั่นโค้ดของแบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ ผ่านเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (EDC)
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนน KTC Forever ในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืน โดยการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน เคทีซีจะคำนวณจากคะแนนที่แลก กรณีไม่สามารถตัดคะแนนได้ตามที่ส่ง SMS แลกคะแนน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน จำกัดจำนวนคะแนนที่แลกสูงสุดไม่เกินรายการผ่อนชำระ ตามเงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน
  5. เครดิตเงินคืนเพิ่มต่อที่ 3 เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ตามที่แบรนด์กำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  6. สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะรับเครดิตเงินคืนและแลกคะแนน KTC Forever ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการภายในวันที่ซื้อสินค้า และได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี ส่ง SMS ลงทะเบียนเพียง 1 ครั้งในทุกวันที่ซื้อสินค้า จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  7. สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน โดยการคำนวนยอดรับเครดิตเงินคืนต่อรายการผ่อนชำระ กรณีรวมยอดจะคำนวณเฉพาะรายการผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่ได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ลงทะเบียน จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท ตลอดรายการ ต่อหมายเลขบัตร
  8. บริษัทฯ จะโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตร KTC ที่ทำรายการ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สิ้นสุดรายการ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC Forever สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมารับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
  10. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  13. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์