• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จ่ายตรง มีประวัติการชำระคืนดี...ลุ้นโชครับของรางวัลมากมาย กับ A money

  20 ก.พ. 62 1,697
  จ่ายตรง มีประวัติการชำระคืนดี...ลุ้นโชครับของรางวัลมากมาย กับ A money
  จ่ายตรง...ลุ้นโชค A money เพียงรักษาประวัติการชำระคืนตรงตามวันครบกำหนด ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 361,410 บาท (จำนวน 99 รางวัล) ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62 ประกาศผลวันที่ 22 ก.ค. 62
  • รางวัลที่ 1 รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าคิวบิก
  • รางวัลที่ 2 iPhone XS Max 64 GB สี Silver
  • รางวัลที่ 3-4 iPhone XS 64 GB สี Silver
  • รางวัลที่ 5-10 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท
  • รางวัลที่ 11-99 บัตรกำนัลบิ๊กซี มูลค่ารางวัลละ 900 บาท
  กติกาและเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ ที่ชำระครบตามกำหนดทุกงวด ติดต่อกันนาน 6 เดือน และไม่มียอดค้างชำระ ใช้ข้อมูลรายการชำระบริการที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 จึงจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรกดเงินสดเอมันนี่ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินดีจนถึงวันที่ได้รับของรางวัล
  • ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 99 รางวัล รวมมูลค่า 361,410 บาท ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น QBIX ปี 2018 สีแดง-ดำ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 53,000 บาท มูลค่ารวม 53,000 บาท ราคา ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รางวัลที่ 2 iPhone XS Max 64 GB จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 46,973 บาท มูลค่ารวม 46,973 บาท ราคา ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รางวัลที่ 3-4 iPhone XS 64 GB จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 31,993 บาท มูลค่ารวม 63,986 บาท ราคา ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รางวัลที่ 5-10 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 19,558 บาท มูลค่ารวม 117,351 บาท ราคา ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 รางวัลที่ 11-99 บัตรกำนัล บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำนวน 89 รางวัล รางวัลละ 900 บาท มูลค่ารวม 80,100 บาท ราคา ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (ราคาดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
  • บริษัทฯ จะจับรางวัลในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22 ห้องประชุมโตเกียว ถ.พญาไท แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้โชคดีที่ผ่านเงื่อนไข มาจัดพิมพ์ ตัดเป็นชิ้นส่วนเพื่อทำเป็นสลากในการจับรางวัลโดยนำฉลากรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดลงกล่อง จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำการจับรายชื่อผู้โชคดีต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที่เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  • ในการจับรางวัลบริษัทฯ จะทำการจับรางวัลบริษัทฯ จับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลตัวจริง และผู้ที่ได้รับรางวัลตัวสำรองตามลำดับ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตัวจริงได้ และ/หรือผู้โชคดีตัวจริงสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
  • โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์และ Facebook เพจ A money ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
  • ผู้เข้าร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ตลอดรายการ โดยหากการจับรางวัลในรอบเดียวกันมีผู้เข้าร่วมรายการได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
  • หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัล และ/หรือไม่สามารถมาแสดงหลักฐานการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ถือว่าผู้โชคดีรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1-10 ต้องยืนยันการรับของรางวัลกับบริษัทฯ และรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ตามวัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด
  • หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับเอกสารมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 1 ชุด แนบกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการรับรางวัลให้สมบูรณ์ก่อนการมอบรางวัลทุกครั้ง
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเป็นเงินสดให้เป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ในวันที่มารับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานแสดงเพื่อรับรางวัลที่บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตามวันเวลาและสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัล บริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งยอดชำระเงินที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว ได้แก่ ค่าทำ พ.ร.บ. ค่าประกันภัย ค่าจดทะเบียนรถยนต์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระเอง
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  • หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกของสินค้า บริการ หรือของรางวัล กรุณาติดต่อผู้ผลิตสินค้า/ของรางวัลหรือผู้ให้บริการโดยตรง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับรางวัลในการนำ ชื่อ-นามสกุล และภาพถ่ายของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นใด เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในบริษัทฯ หรือผู้ร่วมดำเนินการจัดแถม หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคไม่มีสิทธิ์เข้าเสี่ยงโชค
  • กรณีไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะบริจาคของรางวัลนั้นให้องค์กรการกุศลต่อไปภายใน 30 วัน นับจากวันที่หมดเขตรับของรางวัล
  • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2004-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์