• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ จาก ธ.เกียรตินาคิน

  6 ก.พ. 62 1,253
  สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ จาก ธ.เกียรตินาคิน
  สมัครบัตรกดเงินสด KK Cash Card รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่อที่ 1
  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก)
  • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับจากเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้จนถึงเดือนที่อนุมัติสินเชื่อ แนบมาพร้อมกับใบสมัคร KK Cash Card จำนวน 1 ฉบับ
  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก)
  • สำหรับลูกค้าผู้มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ที่ไม่แสดงใบแจ้งการชำระเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) บัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด จากสถาบันการเงินอื่นๆ
  รับสิทธิพิเศษต่อที่ 2
  • รับฟรี กระเป๋าล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท สำหรับลูกค้าที่มีรายการเบิกถอนเงินสดหรือรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรกดเงินสด สะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป โดยกระเป๋าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 30 วัน หลังจากสรุปรอบบัญชีที่ 2
  รายได้รวมต่อเดือน รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
  ต่อที่ 1
  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่อปี สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก
  ต่อที่ 2
  รับฟรี กระเป๋าล้อลากขนาด 18 นิ้ว มูลค่า 1,990 บาท
  น้อยกว่า 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปกติ 26% ต่อปี ยอดคงค้างสะสมรวมใน 2 รอบบัญชีแรก ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป ยอดคงค้างขั้นต่ำอย่างน้อย 30 วัน ตั้งแต่ 3,000 บาทขี้นไป
  ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 9.99% ต่อปี
  7.99% ต่อปี
  หมายเหตุ
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay
  • การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น
  • เงื่อนไขการพิจารณาและรายละเอียดการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ประกันบริษัทกรุงไทย พานิชประกันภัยภัย จำกัด (มหาชน)
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 26% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
  • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
  • หลักเกณฑ์การคำนวณรายได้รวมต่อเดือนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป เมื่อลูกค้ามียอดเบิกถอนเงินสดและใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปใน 12 รอบบัญชีของลูกค้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์