• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กดเงินสดผ่านบัตรยูเมะพลัสวันนี้ รับดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน หรือเลือกรับกระเป๋าเดินทาง Todd

  31 ม.ค. 62 3,923
  กดเงินสดผ่านบัตรยูเมะพลัสวันนี้ รับดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน หรือเลือกรับกระเป๋าเดินทาง Todd
  อนุมัติเลือกรับเลย...เพียงสมัครและเบิกถอนเงินครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติ วันนี้ - 30 มิ.ย. 62
  • กดเงินสดอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน หรือ
  • กระเป๋าเดินทางล้อลาก Todd ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,450 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดในวันแรก 15,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นคงค้างตามเงื่อนไขที่กำหนด
  สมัครบัตรทันที "มีโอกาสแค่ไหนที่เรื่องไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ? จะดีกว่ามั้ยถ้าให้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส รองรับทุกเรื่องไม่คาดฝันทางการเงิน ด้วยข้อเสนอสุดคุ้มเพียงสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสวันนี้ กดเงินสด รับดอกเบี้ย 0% นาน 30วัน"
  เงื่อนไขรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ไม่เคยถือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ มาก่อน และเป็นผู้สมัครรายใหม่ที่สมัครตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 62
  • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่ท่านเลือกแล้ว 1 ท่าน ต่อ 1 รายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและยูเมะพลัส พรีเมียร์
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มคำนวณจากวันที่ลูกค้าได้รับเงิน ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น
  • ลูกค้ายังคงต้องชำระค่างวดตามปกติในแต่ละรอบบัญชี เพื่อรักษาสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ค่างวดที่ชำระเข้ามาจะนำไปตัดค่าใช้จ่ายและเงินต้นตามลำดับ)
  • ในกรณีผิดนัดชำระรวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี)
  • ภายหลังระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษครบตามกำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี) ในวันที่ 31 เป็นต้นไป
  เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดเบิกถอนเงินสดในวันแรก 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติ และมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาททุกวัน ตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
  • สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณแก่ลูกค้าที่มีสถานะการเป็นสมาชิกบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส หรือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ และต้องไม่มีการผิดนัดชำระกับทุกธุรกิจ ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ จะทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณผ่านทาง SMS แก่ลูกค้า และจะทำการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในใบสมัคร ภายใน 90 วัน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณ หากลูกค้าไม่มีการแจ้งกลับบริษัทฯ กรณีไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
  • ในกรณีที่ไม่มีผู้รับของสมนาคุณ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งเพื่อให้ลูกค้าไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หากลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
  • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินตามอัตราปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี)
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2695-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์