• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เรื่องรถ เรื่องยาง...รับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต

  29 ม.ค. 62 677
  เรื่องรถ เรื่องยาง...รับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท จาก ซิตี้แบงก์
  แบ่งจ่ายรายเดือน 0% Citi PayLite ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 62
  • ต่อที่ 1 รับสิทธิ์แบ่งจ่าย Citi PayLite 0% นาน 10 เดือน
  • ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเมื่อแบ่งจ่ายครบตามเงื่อนไข
  ยอด PayLite (บาท)/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)
  10,000 - 29,999 200
  30,000 - 49,999 800
  50,000 ขึ้นไป 3,000
  (จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตรฯ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
  เงื่อนไข
  • ร้านค้าที่ร่วมรายการ B-Quik ทุกสาขา, A.C.T ทุกสาขา, Cockpit สาขาที่ร่วมรายการ, AutoBoy สาขาที่ร่วมรายการและ TyrePlus สาขาที่ร่วมรายการ
  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและชำระผ่านรายการแบบแบ่งจ่าย Citi PayLite เท่านั้น
  • รายการแบ่งจ่ายมากกว่า 10 เดือน งดร่วมการรับเครดิตเงินคืน
  • รับเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน เพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และหลังจบรายการ ธนาคารฯ จะรวมยอดแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จากทุกร้านค้าที่ร่วมรายการที่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 62 เพื่อมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืน
  • การซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืน
  • การให้เครดิตเงินคืนจะคำนวณตามยอดใช้จ่ายที่ระดับสูงสุดเป็นเกณฑ์ โดยเศษที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณในระดับรองลงมา เช่น ยอดใช้จ่ายทั้งหมดตามเซลล์สลิปของลูกค้า 65,000 บาท ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนจากยอด 50,000 บาทเท่านั้น โดยเศษที่เหลือ 15,000 บาท ที่เหลือจะไม่นำมาคำนวณอีก
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน รวมทุกประเภทบัตรฯ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
  • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 พ.ค. 62 โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก
  • สำหรับบัตรเสริมจะเครดิตเงินคืนเข้าบัตรหลัก
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้หมายเลขบัตรอื่นได้
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
  • สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์