• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน รับดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0% นาน 2 เดือน พร้อมกระเป๋าฟรี!

  15 ม.ค. 62 2,299
  สมัครบัตรสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน รับดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0% นาน 2 เดือน พร้อมกระเป๋าฟรี!
  สมัครวันนี้...รับข้อเสนอสุดพิเศษ
  อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 เดือน
  วงเงินสินเชื่อ (บาท) อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี
  ระยะเวลาการผ่อนชำระ 18-36 เดือน ระยะเวลาการผ่อนชำระ 48-60 เดือน
  2 เดือนแรก เดือนที่ 3 เป็นต้นไป
  30,000 - 49,999 บาท 28.0% 28.0% 28.0%
  50,000 - 99,999 บาท 27.5% 27.0% 27.0%
  100,000 - 249,999 บาท 26.5% 26.0% 26.0%
  250,000 บาทขึ้นไป 22.0% 0.0% 22.0%
  พิเศษ!! สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน วันนี้
  รับกระเป๋า ESPRIT Stripe Travel Bag มูลค่า 2,190 บาท เมื่อรับวงเงินโอนเข้าบัญชี ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อ วันนี้ - 31 ธ.ค. 62
  เงื่อนไข
  • กรุณาศึกษารายละเอียดในตารางดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.centralthe1loan.com
  • ทั้งนี้สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขห้ามชำระคืนก่อนกำหนด
  • กรณีชำระคืนก่อนกำหนด ลูกค้าจะต้องชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราปกติ (อัตราสูงสุด) ที่บริษัทฯ เรียกเก็บในขณะนั้น
  • อัตราดอกเบี้ยปกติ และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินรวมกันไม่เกิน 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 13% ต่อปี)
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ และรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดือนแรก สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระ 48 - 60 เดือน / ที่รับวงเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและรับวงเงิน โอนเข้าบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น 
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคำนวณยอดวงเงินโอนเฉพาะยอดสินเชื่อที่โอนเข้าบัญชียอดแรกและยอดเดียวเท่านั้น โดยไม่รวมยอดสินเชื่อเบิกเพิ่มภายหลัง และยกเว้นยอดสินเชื่อที่ถูกยกเลิกการทำรายการภายหลัง และค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยทุกชนิดมาคำนวณการรับของกำนัลจากบริษัทฯ
  • จำกัดการมอบของกำนัลจำนวน 1 ชิ้น/หมายเลขบัญชี/ตลอดระยะเวลา ส่งเสริมการขาย
  • ของกำนัลไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน/คืน เป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลให้กับท่านที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่จัดส่งของกำนัล
  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วัน นับจาก วันสุดท้ายของเดือนที่ท่านรับเงินโอน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับของกำนัล กรุณาติดต่อศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน โทร .0-2627-4999
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2627-8111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์