• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน กู้เต็ม 100% จากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

  17 ม.ค. 62 938
  เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน กู้เต็ม 100% จากสินเชื่อบ้านกสิกรไทย
  เทศกาลสินเชื่อบ้านซูเปอร์คุ้ม ดอกเบี้ยต่ำ 0.6% นาน 8 เดือน กู้เต็ม 100%
  ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าพนักงานรายได้ประจำ รับดอกเบี้ยต่ำ 0.60% นาน 8 เดือน
  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
  เดือนที่
  1-8
  เดือนที่
  9-12
  แบบที่ 1
  (ทำประกันตามเงื่อนไข)
  0.60% MRR-4.20% MRR-2.70% MRR-1.50% 3.40% 4.44%
  แบบที่ 2
  (ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข/ไม่ทำประกัน)
  0.60% MRR-3.60% MRR-2.50% MRR-1.50% 3.60% 4.51%
  ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ รับดอกเบี้ยต่ำ 0.60% นาน 8 เดือน
  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
  เดือนที่
  1-8
  เดือนที่
  9-12
  แบบที่ 1
  (ทำประกันตามเงื่อนไข)
  0.60% MRR-2.70% MRR-2.20% MRR-1.00% 3.90% 4.63%
   แบบที่ 2
  (ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข/ไม่ทำประกัน)
  0.60% MRR-2.10% MRR-2.00% MRR-1.00% 4.10% 4.70%
  *MRR = 7.12% (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 61)
  เงื่อนไข
  • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate = MRR) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 1 สิงหาคม - 30 ธันวาคม 2561 และจดจำนองภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้ได้กับที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์สำหรับลูกค้าทั่วไป เฉพาะกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสองเท่านั้น ไม่รวมการรีไฟแนนซ์ ที่ดินเปล่า และบ้านสั่งสร้าง
  • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีบ้านราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกัน และเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
   เงื่อนไขการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ได้รับอนุมัติ และไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
   - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ
   - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์