• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส พร้อมรับ 2 ต่อ ดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก พร้อมรับเพิ่ม...กระเป๋า ELLE Casual Bag ถึง 31 ม.ค. 62

  9 ส.ค. 61 3,233
  สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส พร้อมรับ 2 ต่อ  ดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก รับเพิ่ม...กระเป๋า ELLE
  วงเงินยูโอบี แคชพลัส
  สมัครวันนี้พร้อมรับ 2 ต่อ
  • ต่อที่ 1 รับดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีแรก หรือ รับดอกเบี้ย 9.99% 6 รอบบัญชีแรก (กรณีสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัสพร้อมสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่สมัคร
  • ต่อที่ 2 รับเพิ่ม! กระเป๋า ELLE Casual Bag มูลค่า 3,290 บาท หากลูกค้าแจ้งความประสงค์ ให้โอนเงินสด 50% ขึ้นไป ของวงเงินยูโอบี แคชพลัส
  เงื่อนไขกรณีสมัครบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส (Combo)
  • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 ส.ค 61 - 31 ม.ค. 62 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต พรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบีพรีเฟอร์ แพลทินัม/เลดี้ แพลทินัม
  • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus 2,000 คะแนนให้ผู้ถือบัตรภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมพิเศษนี้มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Reward Plus จากธนาคารฯ หรือท่านสามารถสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลในแคตตาล็อก UOB Reward Plus จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
  • จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ/ท่าน
  • ของกำนัล/คะแนนสะสม UOB Reward Plus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus เพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก UOB Reward Plus
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088 -0220023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
  เงื่อนไขกรณีสมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส (Combo)
  • รายการนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และมีการให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 ส.ค 61 - 31 ม.ค. 62 และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับกระเป๋าเดินทาง President Orion Grey 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท
  • จำกัดของกำนัล 1 ใบ/ท่าน
  • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านภายใน 60 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับ email ยืนยันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขข้างต้นจากธนาคารและท่านได้ทำการลงทะเบียนยืนยันการรับของกำนัลกลับมายังธนาคารแล้ว
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางล้อลาก กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 02-581-8535-9 ต่อ 120, 088-0220023 E-mail luggagecare.caggioni@gmail.com
  เงื่อนไขกรณีสมัครบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทพร้อมสมัครใช้วงเงินยูโอบีแคชพลัส หรือ สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัสอย่างเดียว
  • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 หรือ จะคิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 6 และ หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี หากลูกค้าแสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินแคชพลัสที่ได้รับการอนุมัติ รับเพิ่มกระเป๋า ELLE Casual Bag ขนาด 19.5 x 9.5 x 13.5 นิ้ว มูลค่า 3,290 บาท
  • ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัส และ เลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 1 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์