• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครง่าย รับบัตรเลย พร้อมรับฟรีของสมนาคุณ 2 ต่อ เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ

  2 ส.ค. 61 3,334
  สมัครง่าย รับบัตรเลย พร้อมรับฟรีของสมนาคุณ 2 ต่อ เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช
  สมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่สาขาอิออน (ทั่วประเทศ)
  ระยะเวลา : 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 61
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 61
  • รายการส่งเสริมการขายสำหรับรับสมัครบัตรสมาชิกอิออน วงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ("บัตรสมาชิกอิออนฯ") ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้
   - เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ และได้รับอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ รับของพรีเมียมกระเป๋า Valentino Rudy Summer Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท
   - เมื่อทำรายการ เบิก ถอน โอนเงิน หรือ ผ่อนชำระสินค้าและ /หรือบริการ ผ่านบริการ Happy Pay ด้วยบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากสาขาอิออนตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยมียอดสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ รับบัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
   ข้อกำหนดสิทธิ์การรับของพรีเมี่ยมกระเป๋า Valentino Rudy Summer Bag :
   1) เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออน และได้รับการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ ภายในวันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 61
   2) ของพรีเมี่ยมมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ยื่นเพื่อรับของพรีเมี่ยมเข้ามาก่อน และจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้น
   3) ลูกค้าสามารถรับของพรีเมี่ยมได้ที่สาขาอิออนที่ทำการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ เท่านั้น
   ข้อกำหนดสิทธิ์การรับ บัตรกำนัล มูลค่า 200 บาท :
   1) เมื่อสมัครบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่สาขาอิออน และได้รับการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ ภายในวันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 61
   2) เมื่อทำรายการ เบิก ถอน โอนเงิน หรือ ผ่อนชำระสินค้าและ /หรือบริการ ผ่านบริการHappy Pay ด้วยบัตรสมาชิกอิออนฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากสาขาอิออนในระยะเวลาที่กำหนด โดยมียอดสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ
   - การเบิกถอนโอนเงิน คือ การทำรายการจากการกดเงินจากตู้เอทีเอ็มอิออน ตู้เอทีเอ็มจากธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือเบิกถอนเงินจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การเบิกถอนเงินหรือโอนเงินให้ผู้รับเงินปลายทางรับที่ไปรษณีย์ไทย หรือบริการโอนเงินสินเชื่อยัวร์แคชระหว่างบัตรสมาชิกยัวร์แคช
   - การผ่อนชำระสินค้าและ /หรือบริการ ผ่านบริการ Happy Pay คือ การผ่อนชำระสินค้าและ /หรือบริการต่างๆ ด้วยวงเงินสินเชื่อยัวร์แคชจากบัตรสมาชิกอิออนฯ ณ ร้านค้าตัวแทนที่ให้บริการ Happy Pay เท่านั้น
   3) บัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ยื่นเพื่อรับบัตรกำนัลเข้ามาก่อน จนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้น
   4) ลูกค้าสามารถรับบัตรกำนัลได้ที่สาขาอิออนที่ทำการอนุมัติบัตรสมาชิกอิออนฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ของพรีเมียมและบัตรกำนัล 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าของของพรีเมียม และบัตรกำนัลตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  • ของพรีเมียมและบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
  {1443895,ดูสินเชื่อบัตรกดเงินสดสมาชิกอิออน แรบบิท}

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์