• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • FLASH PLUS บัตรกดเงินสดที่ให้คุณเอาเงินไปใช้ก่อน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน

  12 ก.ค. 61 4,048
  FLASH PLUS บัตรกดเงินสดที่ให้คุณเอาเงินไปใช้ก่อน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
  จำเป็นต้องใช้เงิน และไม่อยากกวนใคร ด้วยบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus บัตรเงินด่วนที่มีข้อดีให้คุณเลือกใช้
  • สมัครวันนี้ รับดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
  • ฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสด ทุกตู้ ทุกธนาคาร ทั่วโลก
  • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
  • บัตรกดเงินสดที่ใช้ผ่อนสินค้าและบริการได้ ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน* ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • ผ่อนดี พักการผ่อนได้ 1 เดือน
  • ผ่อนดีอัตราดอกเบี้ยลดลงทุกปี
  • ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท
  รายละเอียดเงื่อนไขการสมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 61 - 31 ธ.ค. 61
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus พร้อมสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus หรือ บัตรสินเชื่อบุคคลนครหลวงไทย หรือ กรณียกเลิกบัตรเดิมและสมัครบัตรใหม่ ต้องยกเลิกบัตรเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 รอบบัญชี และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20- 26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับในรอบบัญชีถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระ 6 เดือน และชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา อนุมัติสินเชื่อ และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชี เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดที่ 28% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่ลูกค้าชำระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จสิ้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารก่อนวันครบกำหนด
  • การชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านช่องทาง Thanachart Contact Center โทร. 1770 เท่านั้น
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือยกเลิกโครงการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจ และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเงินคืน หรือเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์