• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรสมาชิกสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านออนไลน์ รับของกำนัลมากถึง 3 ต่อ ถึง 31 ธ.ค. 61

  11 ก.ค. 61 2,558
  สมัครบัตรสมาชิกสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านออนไลน์ รับของกำนัลมากถึง 3 ต่อ ถึง 31 ธ.ค. 61
  ระยะเวลา :  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 61
  บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และ บัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ หรือบัตรสมาชิกสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
  1. ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
  2. รับ Gift Voucher Big C สูงสุดมูลค่า 200 บาท
  3. รับ ชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท  จำนวน 1 ชุด
  4. รับ ชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท  จำนวน 1 ชุด
  วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
  • ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ BC2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และท่านได้รับข้อความตอบรับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • ลงทะเบียนฟรีผ่าน www.aeon.co.th และท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  ระยะเวลาการสมัครบัตร 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ หรือบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรบิ๊กซี ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรบิ๊กซี ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่รวมถึงการสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ของสาขา
  • รับ Gift Voucher Big C สูงสุดมูลค่า 200 บาท
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 รับ Gift Voucher Big C มูลค่า 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย  เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คูลซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 และได้รับการอนุมัติบัตร รับ Gift Voucher Big C มูลค่า 100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
   - บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 60 วันหลังอนุมัติบัตร
  • รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว จำนวน 1 ชุด
   - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 6,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ (เฉพาะบัตรหลัก) จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 2 ชิ้น มูลค่า 1,090 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 6,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับชุดกระทะซุปเปอร์ คุก พลัส ทีฟาล์ว 4 ชิ้น มูลค่า 1,890 บาท จำนวน 1 ชุด เมื่อมียอดสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 15,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนดภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/ หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อบิ๊กซี ลงทะเบียน ทาง SMS ผ่านระบบ dtac, AIS และ TrueMove H เท่านั้น (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ BC2 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรสินเชื่อบิ๊กซี 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
   - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนดภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง/ หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อบิ๊กซี ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th และจะต้องได้รับอีเมล์ตอบรับจากระบบ จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • จำกัดการมอบของสมนาคุณ 1 ชิ้น / ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณชิ้นที่มีมูลค่าสูงสุดตามสิทธิ์ที่สมาชิกใช้จ่ายสะสมภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร (เท่านั้น)
  • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้
   - สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ คำนวณยอดที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระสินค้าและ/หรือ บริการที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายและถูกบันทึกเข้าระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
   - สมาชิกผู้ถือบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ คำนวณยอดที่เกิดจากรายการสินเชื่อ/เบิกถอนเงินสด/แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซี
   - ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดการใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์
  • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตและ/หรือ สินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มระยะเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสม เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับ หรือยกเลิกการให้ของสมนาคุณในกรณีมีการใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางที่มิชอบ ผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต
  • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ในการส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หากภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย สมาชิกมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกได้รับของสมนาคุณอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับของสมนาคุณ สมาชิกต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าการคำนวณยอดการใช้จ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว
  • รายละเอียดเงื่อนไขการใช้และการรับประกัน การเปลี่ยน แลกคืนของสมนาคุณเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในคุณภาพ ข้อบกพร่องความเสียหาย หรือสูญหายของสมนาคุณ หากเกิดปัญหาประการใด โปรดติดต่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายของสมนาคุณดังกล่าวโดยตรง
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นหรือบริการอื่นได้
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์