• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ผ่อน TV 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ที่เทสโก้ โลตัส

  22 มิ.ย. 61 2,803
  ผ่อน TV 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ที่เทสโก้ โลตัส
  TV 0% Festival ผ่านบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ เมื่อมียอดผ่อนชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป นาน 10 เดือน เท่านั้น (เฉพาะทีวีรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น) ไม่ต้องลงทะเบียน *จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
  เงื่อนไขผ่อน
  • บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6หรือ10 เดือน เฉพาะทีวีรุ่นที่ร่วมรายการที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส เท่านั้น
  • สินค้าอาจมีจำหน่ายบางสาขา โปรดสอบถามรายละเอียดสินค้าและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเทสโก้ โลตัส
  เงื่อนไขเครดิตเงินคืน
  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดผ่อนชำระทีวีรุ่นที่ร่วมรายการ 15,000 บาทขึ้นไป/เครื่อง/เซลล์สลิป นาน 10 เดือน เท่านั้น
  • ยอดการผ่อนชำระของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้
  • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
  • เฉพาะการผ่อนทีวีที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.- 31 ก.ค. 61  ที่เทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการตลาด (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการตลาดนี้
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1712

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์