• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ทุกชิ้น พร้อมรับส่วนลด 2 ต่อ ในงาน Power Mall Electronica

  21 มิ.ย. 61 1,729
  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ทุกชิ้น พร้อมรับส่วนลด 2 ต่อ ในงาน Power Mall Electronica
  แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ทุกชิ้น นาน 4 หรือ 10 เดือน สำหรับสินค้าตั้งแต่ 3,000 หรือ 5,000 บาทขึ้นไป (ตามลำดับ) + รับ
  ส่วนลดเพิ่ม
  • รับส่วนลดสูงสุด 20% (เฉพาะสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ)
  พิเศษ แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12% (จ - พฤ) และ 18% (ศ - อา) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1,000 คะแนนขึ้นไป สูงสุดไม่เกินราคาสินค้า รับส่วนลดเพิ่มจากคะแนนที่แลก (ทั้งแบบชำระเต็มจำนวนและแบ่งชำระ)
  หมายเหตุ : ทุกรายการแบ่งชำระที่ Power Mall สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 มิ.ย. - 15 ก.ค. 61
  สาขาที่ร่วมรายการ
  Power Mall สาขา พารากอน และ เอ็มโพเรียม
  เงื่อนไขส่วนลดสูงสุด 20%
  • เงื่อนไขส่วนลดเป็นไปตาม Power Mall กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
  เงื่อนไขการแบ่งชำระ KTC FLEXI
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วยกล้วย BY KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะสินค้า /บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • สินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 4 หรือ 10 เดือน ต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 หรือ 5,000 บาทต่อรายการ ตามลำดับ
  • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือ www.ktc.co.th หรือ โทร 02-123-5000
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์