• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ไทยพาณิชย์ จับมือ ปตท. และกลุ่มสถาบันการเงิน พัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

  30 พ.ค. 61 1,096
  ไทยพาณิชย์ จับมือ ปตท. และกลุ่มสถาบันการเงิน พัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0
  คุณวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking  ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารชั้นนำ 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันวางแผนและพัฒนานวัตกรรมด้านการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 2 ปี  โดย ปตท. จะร่วมกับธนาคาร ทั้ง 9 แห่ง กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของทั้งสองฝ่ายผลักดันการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางการเงิน เช่น ระบบการประกันภัย อนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันชักชวนคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อต่อยอดและขยายการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ต่อไป
  คุณวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking  ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ เรามีความพร้อมทั้งทางด้านการลงทุนและเครือข่ายของผู้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วโลก และยังมีความพร้อมทางด้านการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจและบริการ ซึ่งเป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนร่วมผลักดันให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างประสบความสำเร็จ

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์