• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธ.ไทยพาณิชย์ สมัครวันนี้ พิเศษ! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ฟรี! ค่าประเมินและจดจำนอง

  24 พ.ค. 61 1,012
  สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธ.ไทยพาณิชย์ สมัครวันนี้ พิเศษ! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
  สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash
  พร้อมเชื่อ และสนับสนุน ทุกความต้องการทางการเงิน ให้คุณได้รับเงินก้อนใหญ่ บ้านยังมีอยู่
  • เชื่อได้! ให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท
  • เชื่อใจ! ให้คุณผ่อนสบายสูงสุด 30 ปี
  • เชื่อเลย! สมัครวันนี้ พิเศษ! ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน
  • ฟรี! ค่าประเมิน + ฟรี! ค่าจดจำนอง
  • รับเพิ่ม บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 4,000 บาท

  เชื่อ...ฉัน!!!
  เงื่อนไข
  จำนวนเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด) ทั้งนี้ การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติผู้กู้ เอกสารประกอบการพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้ มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับพนักงานขาย
  เงื่อนไขแคมเปญดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน / ฟรีค่าจดจำนอง
  • เมื่อลูกค้าสมัครใช้สินเชื่อบ้านคือเงิน (My Home My Cash) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
  • ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิต (Credit Life) ประเภทใดประเภทหนึ่ง คือ แบบ 100% / 100% หมายถึง ทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลาๆ กู้ตามสัญญา แบบ 70%/70% หมายถึง ทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลาๆ กู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา)
  • ธนาคารออกค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ตามประกาศกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
  • กรณีผู้กู้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี (รีไฟแนนซ์, ขายหลักประกัน, หรือนำเงินส่วนตัวมาชำระเอง) ผู้กู้จะต้องจ่ายเงินค่าจดจำนองคืนให้แก่ธนาคารทั้งหมด
  • ประกันชีวิต Credit Life 100%/100% และ 70%/70% รับประกันภัยโดยบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777 หรือโทรฟรี 02-655-3000
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
  เงื่อนไขฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน
  • ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคาร
  • ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  • ลูกค้าต้องเบิกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ในแคมเปญ 0% นาน 3 เดือน กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้จำนวนเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561
  • หลักประกันต้องเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโด ที่ดินว่างเปล่า เท่านั้น (สินเชื่อ Home Loan Top Up และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันไม่เข้าร่วมรายการ)
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  • ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัล Central ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ เมื่อเบิกจ่ายเงินกู้ตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด โดยเบิกจ่ายวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 2,000 บาท และเบิกจ่ายวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับบัตรกำนัล Central มูลค่า 4,000 บาท
  • ธนาคารจะแจ้งรายชื่อลูกค้าที่ได้รับบัตรกำนัล ทางเว็บไซต์ www.scb.co.th ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ และธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้แก่ธนาคารภายใน 60 วันทำการ หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และ/หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์