• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใช้บัตรกดเงินสด Extra Cash 50,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยวันละ 10 บาทเท่านั้น สมัครวันนี้ - 31 ธ.ค. 61

  10 ส.ค. 61 2,912
  ใช้บัตรกดเงินสด Extra Cash 50,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยวันละ 10 บาทเท่านั้น สมัครวันนี้ - 31 ธ.ค. 61
  พิเศษ! สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
  สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ (พนักงานประจำที่มีรายได้ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป) ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ย CLR-12.7 นาน 12 รอบบัญชีแรก
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)("ธนาคาร") ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 31 ธ.ค. 61
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7.30% ต่อปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ย CLR-12.7 ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ หลังจากนั้นรอบบัญชีที่ 13 เป็นต้นไปจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น CLR-5.4 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14.60 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย Consumer Loan Rate : CLR ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารครั้งที่ 1/2559 ปัจจุบันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด)
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  • วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 50,000 บาทเท่านั้น
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 28% ต่อปี จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใด สูงสุดรวมแล้วไม่เกิน 28% ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์