• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เช็ควงเงินกู้แล้วจดจำนองสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับฟรี! บัตรกำนัล Central ภายใน 15 ก.ค. 61

  12 เม.ย. 61 4,729
  เช็ควงเงินกู้แล้วจดจำนองสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับฟรี! บัตรกำนัล Central ภายใน 15 ก.ค. 61
  กู้บ้านได้เท่าไหร่ ถ้าอยากรู้ คลิก K-Home Loan Online
   เช็ควงเงินกู้แล้วจดจำนองสินเชื่อบ้านกสิกรไทยภายใน  15 ก.ค 61 รับฟรี!
  • วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 2.0-2.99 ล้านบาท  รับบัตรกำนัล  Central  มูลค่า 800 บาท
  • วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 3.0 ล้านบาท ขึ้นไป  รับบัตรกำนัล  Central  มูลค่า 1,500 บาท
  เงื่อนไข
  • เป็นการพิจารณาเบื้องต้น การอนุมัติจริงจะเกิดขึ้นหลังจากธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ในภายหลัง และผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด
  • ของสมนาคุณ "บัตรกำนัล Central" สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ใช้บริการ K-Home Loan Online คำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านเบื้องต้นที่ www.askkbank.com/khomesmilesclub ระหว่างวันที่  1 เม.ย.61 - 30 มิ.ย 61 โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับวงเงินอนุมัติและยื่นจดทะเบียนจำนองหลักประกันกับธนาคารภายใน 15  ก.ค. 61
  • ของสมนาคุณข้างต้นสำหรับ 100 ท่านแรกที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขธนาคาร เฉพาะลูกค้าที่เลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไป ของวงเงินสินเชื่อบ้าน และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้าน และเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ จำนวน 1  ชิ้นต่อ 1 วงเงินกู้
  • ลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถรับสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านกสิกรไทยในช่วงเวลาเดียวกัน
  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 60 วัน หลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รายละเอียดเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์