• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย SUPER SAVE สุขตัวเบากับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.34% ต่อปี

  16 มี.ค. 61 6,993
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย SUPER SAVE สุขตัวเบากับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.34% ต่อปี
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย SUPER SAVE
  อัตราดอกเบี้ยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา ไม่ทำประกัน ทำประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
  แบบที่ 1 0.70% MRR-2.15%
  MRR-1.75% 3.55% 3.46% 4.63%
  แบบที่ 2 MRR-3.70%
  MRR-1.75% 3.42% 3.34% 4.64%
  สำหรับโครงการบ้านทั่วไป (ลูกค้ารายได้ประจำ)
  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้นจนตลอดอายุสัญญา ไม่ทำประกัน ทำประกัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
  แบบที่ 1 1.00% MRR-1.65% MRR-1.50% 3.98% 3.90% 4.94%
  แบบที่ 2 MRR-3.50% MRR-1.50% 3.62% 3.54% 4.86%
  หมายเหตุ : MRR = 7.12% ต่อปี (ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 60)
  เงื่อนไข
  • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวเริ่มวันที่ 25 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 และจดทะเบียนจำนองหลักประกัน ภายในวันที่ 10 เม.ย. 61
  • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate = "MRR") อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
  • คิดจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี แบบที่ 2 (ทำประกัน MRTA ตามเงื่อนไข)
  สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
  • สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุดราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีหลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย
  สำหรับโครงการบ้านทั่วไป
  • กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
  • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ล้านบาท กำหนดวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่เป็นกลุ่มลูกค้ารีไฟแนนซ์หรือซื้อบ้านมือสองสำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น หรือโครงการบ้านทั่วไป สอบถามเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทร.02-888-8888
  • สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้ไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกัน ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิส่วนลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในปีแรก 0.25%  ต่อปี และได้รับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สินในอัตราเดียวกับสินเชื่อบ้านที่ลูกค้าเลือกใช้ตลอดอายุสัญญา เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขดังนี้
   - ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือ
   - ทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์