• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ย้ายมากู้กับยูโอบี โฮมโลน ดอกเบี้ยคงที่ 2.50% นาน 2 ปี ฟรี! ค่าจดจำนองไม่เกิน 100,000 บาท

  31 ม.ค. 61 7,209
  ย้ายมากู้กับยูโอบี โฮมโลน ดอกเบี้ยคงที่ 2.50% นาน 2 ปี ฟรี! ค่าจดจำนองไม่เกิน 100,000 บาท
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี
  บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
  ยูโอบี โฮมโลน ตอบโจทย์เรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  ย้ายมากู้กับยูโอบี โฮมโลน ดอกเบี้ยคงที่ 2.50% นาน 2 ปี ฟรี! ค่าจดจำนองไม่เกิน 100,000 บาท
  • ดอกเบี้ยคงที่ 2.50% นาน 2 ปี ฟรีค่าจดจำนอง
  • รีไฟแนนซ์บ้านพร้อมกู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง
  • บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วน ภายใน 3 วันทำการ 
  ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  ทางเลือกที่ 1
  สมัครสินเชื่อและทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
  และหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวด
  (ฟรีค่าจดจำนอง)
  ทางเลือกที่ 2
  สมัครสินเชื่อและไม่ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
  (ไม่ฟรีค่าจดจำนอง)
  ปีที่ 1-2 2.50% 2.75%
  ปีที่ 3 MRR-2.75% MRR-2.80%
  หลังจากนั้น MRR-2.00% MRR-2.00%
  เฉลี่ย 3 ปี 3.33% 3.48%
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.75% 4.81%
  อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 12 ม.ค. 61 เท่ากับ 7.75% ต่อปี
  เงื่อนไขการฟรีค่าจดจำนองสำหรับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1
  • ลูกค้าต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ดังนี้
   - ทุนประกันเต็มวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
   - ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้รวมของ Home Loan และส่วนกู้เพิ่ม (ถ้ามี) และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้
  • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
  • ฟรีค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในส่วนของเงินกู้ Home Loan และ เงินกู้ MRTA
  • วงเงินส่วนที่ขอกู้เพิ่มไม่ได้รับสิทธิฟรีค่าจดจำนอง และไม่ได้รับอัตราดอกเบียพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน
  • หากลูกค้ามาไถ่ถอนก่อน 5 ปีนับจากวันทำสัญญากู้ (ในทุกกรณี) ลูกค้าจะต้องคืนค่าจดจำนองให้แก่ธนาคาร
  **อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.75% อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืม ของลูกค้าแต่ละรายอาจจะมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์