• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รีไฟแนนซ์กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย SUPER SAVE ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.34% กู้เต็ม 100%

  21 ก.ย. 60 3,127
  รีไฟแนนซ์กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย SUPER SAVE ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.34% กู้เต็ม 100%
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์กสิกรไทย SUPER SAVE
  รีไฟแนนซ์กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย SUPER SAVE ฮีโร่เช่นคุณจัดการได้...กับทุกภาระเรื่องบ้าน! ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.34% กู้เต็ม 100%
  เงื่อนไข
  • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560 และจดจำนองภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
  • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate "MRR") อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร
  • สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 20 ปี แบบที่ 1 = 4.69%, แบบที่ 2 = 4.64%, แบบที่ 3 = 4.63%
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่เป็นกลุ่มลูกค้ารีไฟแนนซ์หรือซื้อบ้านมือสองสำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่ K-Contact Cent
  • คิดจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแบบที่ 2 กรณีทำประกัน MRTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กรณีหลักประกันเป็นห้องชุดราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย
  • กรณีหลักประกันเป็นบ้านแนวราบราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย
  • สำหรับโครงการบ้านทั่วไป: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 20 ปี แบบที่ 1 = 5.01%, แบบที่ 2 = 5.03%, แบบที่ 3 = 4.90%, แบบที่ 4 = 4.90%
  • กำหนดให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • สามารถกู้ได้เพิ่มเติมสำหรับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้ไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกัน ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • คิดค่าประเมินหลักประกันโดย บริษัทโพรเกรส แอพไพรซัล จำกัด ประเมินราคา 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หรือบริษัทประเมินราคาหลักประกันที่ธนาคารรับรอง โดยราคาประเมินขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนด
  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดดอกเบี้ยในปีแรก 0.25% ต่อปี เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขโดยทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อรวมและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้ หรือทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
  • รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์