• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับ Cash Back 20,000 บาท เมื่อผ่อนสินค้าที่เพาเวอร์บาย กับอิออน

  16 มิ.ย. 60 3,447
  รับ Cash Back 20,000 บาท เมื่อผ่อนสินค้าที่เพาเวอร์บาย กับอิออน
  POWER BUY Cash Back up to 20,000 THB
  ระยะเวลา :
  1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
  สินค้าที่ร่วมรายการ : กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที และโทรศัพท์มือถือ
  สถานที่ : ร้านเพาเวอร์บายทุกสาขา ทั่วประเทศ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออนทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ผ่อนชำระสินค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเงินกู้ ณ ร้านเพาเวอร์บาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 60 เท่านั้น โดยผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • เมื่อได้รับอนุมัติยอดสินเชื่อตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/สัญญา และระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ ดังนี้
   - ยอดสินเชื่อ 20,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 200 บาท
   - ยอดสินเชื่อ 50,000 - 79,999 บาท รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 5,000 บาท
   - ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 10,000 บาท
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก โดยทำการหักส่วนลดจากยอดแบ่งชำระค่าสินค้า ตั้งแต่รอบแบ่งชำระเดือนที่ 4 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบยอดเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับ
  • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบแบ่งชำระรอบเดือนถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการแบ่งชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์