• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ยูโอบี โฮมโลน เพื่อรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3 ปี จดจำนองภายในวันที่ 31 ส.ค. 60

  19 มิ.ย. 60 3,396
  ยูโอบี โฮมโลน เพื่อรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.33% นาน 3 ปี จดจำนองภายในวันที่ 31 ส.ค. 60
  ยูโอบี โฮมโลน เพื่อรีไฟแนนซ์
  ปัจจุบันโปรแกรมดอกเบี้ยที่ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย (Soft Loan อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ระยะเวลา 5 ปี) ที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เริ่มทะยอยครบกำหนด 5 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อเป็นการช่วยลดภาระเรื่องดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิม ธนาคารยูโอบีนำเสนอแพคเกจดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านน้ำท่วมจากสถาบันการเงินเดิมเพื่อให้การผ่อนบ้านยังคงเป็นเรื่องง่าย และประหยัดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  คุณสมบัติของลูกค้า
  ต้องเป็นลูกค้าโปรแกรมน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่รีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินเดิม โดยต้องมีสำเนาสัญญากู้ที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ระยะเวลา 5 ปี มาแสดง
  โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี
  ระยะเวลา กรณีทำประกัน
  คุ้มครองวงเงินกู้ MRTA
  กรณีไม่ทำประกัน
  คุ้มครองวงเงินกู้ MRTA
  ปีที่ 1-3 MRR-4.42% MRR-4.17%
  หลังจากนั้น  MRR-2.00%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  MRR-2.00%
  (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
  ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.33% 3.58%
  ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.78%
  (คำนวนจากเงินต้น 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี)
  4.88%
  (คำนวนณจากเงินต้น 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี)
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสมัคร MRTA ปี 1-3 : MRR-4.42% หลังจากนั้น MRR-2% (ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คือ 4.78% คำนวณจากเงินต้น 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี MRR=7.75%) ทั้งนี้ ลูกค้าต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้ หรือขั้นต่ำ 15 ปี
  *อัตราดอกเบี้ยกรณีที่สมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้ หรือขั้นต่ำ 15 ปี
  เงื่อนไข : วงเงิน HL หรือวงเงินส่วนที่กู้เพิ่ม (ถ้ามี) จากสถาบันการเงินเดิม ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโปรแกรมน้ำท่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือวงเงินที่จะกู้เพิ่มกับ UOB จะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ธนาคารเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านและจดจำนองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2620-2020

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์