• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัครบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag

  29 พ.ค. 60 3,094
  สมัครบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag
  สมัครบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านออนไลน์ รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag
  ระยะเวลา : 9 พฤษภาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิก สินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ, บัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  พิเศษ! สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ หรือบัตรสมาชิกสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
  • รับฟรี! กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท
  • ลูกค้าใหม่ลงทะเบียนรับฟรี กระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 4,990 บาท หรือ Gift Voucher BigC มูลค่า 400 บาท ตามเงื่อนไข BigC Activation Campaign 1/2017 
  ระยะเวลาการสมัครบัตร : 9 พฤษภาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560
  เงื่อนไขและรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ หรือบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น
  • *ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 รับฟรี ค่าธรรมเนียม รายปีปีแรก
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 รับฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
  • รับฟรีกระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ ระหว่าง วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตร
   - ลูกค้าที่สมัครบัตรสมาชิก สินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ระหว่าง วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 รับฟรี กระเป๋าValentino Rudy Shopping Bag 1 ใบ มูลค่า 1,290 บาท เมื่ออนุมัติบัตร
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 60 วัน หลังอนุมัติบัตร
  • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายหรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น หากพบว่ามีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์