• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง หรือบัตรกำนัลบิ๊กซี

  26 พ.ค. 60 3,785
  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง หรือบัตรกำนัลบิ๊กซี
  Big C Activation Campaign
  ระยะเวลา :
  9 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ, บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
  • รับฟรีบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อ / กดเงินสด / แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 10,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI Corporate ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อ / กดเงินสด / แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 20,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
  • รับฟรีบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI Corporate ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
  • ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ BCA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และท่านได้รับข้อความตามรับจากระบบ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • ลงทะเบียนฟรีผ่าน www.aeon.co.th และท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากระบบจึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. - 31 ส.ค. 60
  • สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
   - รับฟรีบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 5,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI Corporate ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • สมาชิกผู้สมัครและมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้
   - รับฟรีบัตรกำนัลเงินสดบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อ / กดเงินสด / แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ   10,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
   - รับฟรีกระเป๋าล้อลาก CAGGIONI Corporate ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อมียอดสินเชื่อ / กดเงินสด / แบ่งชำระสินค้าที่บิ๊กซีสะสมครบ 20,000 บาทภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร
  • สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่บริษัทกำหนดภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง / หมายเลขบัตรเครดิต ดังนี้
   - ลงทะเบียน ทาง SMS ผ่านระบบ DTAC, AIS และ True Move เท่านั้น (ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ BCA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรคส่งมาที่ 4589123 และจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
   - ลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th และจะต้องได้รับอีเมล์ตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • ดูเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก  
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์