• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อนุมัติปั๊บ เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 60 วัน หรือกระเป๋าเดินทาง เมื่อสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์

  2 พ.ค. 60 2,607
  อนุมัติปั๊บ เลือกรับดอกเบี้ย 0% นาน 60 วัน หรือกระเป๋าเดินทาง เมื่อสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
  สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
  อนุมัติปั๊บ เลือกรับ
  • กดเงินสด รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 วัน (เฉพาะยอดเบิกถอนทุกรายการในวันแรกเท่านั้น) หรือ
  • กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 22 นิ้ว มูลค่า 3,490 บาท (เมื่อเบิกถอนเงินสดในวันแรก 15,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นคงค้างตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  หมายเหตุ :
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดรับสมัคร
  • มียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ทุกวันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
  • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน 28% ต่อปี
  เงื่อนไขรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ไม่เคยถือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ มาก่อน และเป็นผู้สมัครรายใหม่ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60
  • การอนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่ท่านเลือกแล้ว 1 ท่านต่อ 1 โปรโมชั่น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 60 วัน เฉพาะลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มคำนวณจากวันที่ลูกค้าได้รับเงิน ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น
  • ลูกค้ายังคงต้องชำระค่างวดตามปกติในแต่ละรอบบัญชี เพื่อรักษาสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ค่างวดที่ชำระเข้ามาจะนำไปตัดค่าใช้จ่ายและเงินต้นตามลำดับ)
  • หากผิดนัดชำระ รวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี)
  • ภายหลังระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษครบตามกำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราปกติของลูกค้า (19.8% หรือ 28% ต่อปี) ในวันที่ 61 เป็นต้นไป
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2695-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์