• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พิเศษ! สินเชื่อบ้าน...แสนสบาย ดอกเบี้ยถูกใจ จาก LH Bank

  4 เม.ย. 60 1,029
  พิเศษ! สินเชื่อบ้าน...แสนสบาย ดอกเบี้ยถูกใจ จาก LH Bank
  พิเศษ! สินเชื่อบ้าน...แสนสบาย ดอกเบี้ยถูกใจ
  ให้เรื่อง "บ้าน" เป็นเรื่องง่ายๆ...ตามใจคุณ
  • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% (1)
  • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี (2)
  • ฟรี!!! ค่าประเมินหลักประกัน และค่าจดจำนอง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) (4)
    ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
  แบบที่ 1 MRR-4.75%
  (=3.500%)
  MRR-3.50%
  (=4.750%)
  MRR-3.375%
  (=4.875%)
  MRR-2.00%
  (=6.000%)
  4.375% 5.03%
  แบบที่ 2 4.50% MRR-2.00%
  (=6.000%)
  4.50% 5.15%
  แบบที่ 3 3.75% 4.75% 5.75% MRR-2.00%
  (=6.000%)
  4.75% 5.23%
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า "ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด"
  หมายเหตุ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายไม่เกินราคาประเมิน หลักประกันเมื่อรวมกับวงเงินกู้ MRTA (ทั้งนี้ กรณีแนวราบ ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% + MRTA 5% และกรณีอาคารชุดให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% + MRAT 10% โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน)(1)
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)(2)
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR=8.000% (ณ 20 เม.ย. 59) และใช้การผ่อนชำระค่างวดปกติที่คำนวณตามเงื่อนไขใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย(3)
  • กรณีลูกค้ารับฟรีค่าจดจำนองเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง(4)
  • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1-3 สำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารและตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  • กรณีลูกค้าไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สามารถเลือกใช้ ดังนี้
   - อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 2 และ 3 บวกเพิ่ม 0.25% ใน 3 ปีแรก
  • ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, สมัคร Retail Internet Banking (RIB) หรือ Mobile Banking อย่างใดอย่างหนึ่ง และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝาก อัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร (AFT)
  • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
  • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์