• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ให้คุณผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

  30 ก.ย. 59 1,865
  บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ให้คุณผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
  บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ให้คุณผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 0% นาน 6 เดือนทุกชิ้น สูงสุด 10 เดือน หรือเลือกผ่อน10 เดือนขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท
  ระยะเวลาโปรโมชั่น
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ 29 ก.ย. - 23 พ.ย. 59
  • ช่วงเวลาการผ่อนชำระ 29 ก.ย. - 26 ต.ค. 59
  สิทธิประโยชน์
  ต่อที่ 1 :
  ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* หรือดอกเบี้ย 0.69% สูงสุด 18 เดือน* (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
  ต่อที่ 2 : เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10 เดือนขึ้นไป/เซลล์สลิปเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท**
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 7,500 - 9,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 10,000 - 19,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 20,000 - 29,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1000 บาท
  เงื่อนไขสำคัญ
  ส่ง SMS ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น
  • พิมพ์คำว่า TCS (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
  • ส่งไปที่หมายเลข 081-250-7777
  • รอรับข้อความตอบกลับ "ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ TCS เรียบร้อยแล้ว" (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์)
  • เฉพาะการผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการระหว่าง วันที่ 29 ก.ย. - 23 พ.ย.59 ที่เทสโก้โลตัส เท่านั้น
  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกฯ บัตรหลัก ภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการตลาด (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรฯ ในกรณีตรวจพบว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการ ส่งเสริมการตลาดนี้
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ/ราคา/ความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ รวมถึงมีประวัติชำระดี ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้และจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบเครดิตเงินคืน
  • สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้ เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  *เงื่อนไขต่อที่ 1
  • บัตรสินเชื่อเทสโก้โลตัสพรีเมียร์ ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
  • บัตรสินเชื่อเทสโก้โลตัสพรีเมียร์ ผ่อนดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% นานสูงสุด 18 เดือน เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
  • สินค้าบางรายการมีจำหน่ายที่บางสาขาเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขาย
  **เงื่อนไขต่อที่2 : เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10เดือนขึ้นไป/เซลล์สลิปเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000บาท
  • ไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกและยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนทาง SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการเท่านั้น
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ/เซลล์สลิป 7,500 - 9,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ/เซลล์สลิป 10,000 - 19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ/เซลล์สลิป 20,000 - 29,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  • ยอดผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือ/เซลล์สลิป 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1712 หรือ www.tescolotusfs.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์